ממצאים פרהיסטוריים. בחמישה אתרי סקר (15, 21, 22, 24, 38) תועדו פזורות של פריטי אבן צור מסותתים מהתקופות הפליאוליתית התיכונה והניאוליתית. בארבעה מהאתרים (21, 22, 24, 38) אותרו ריכוזים גבוהים במיוחד של פריטי צור — עשרות פריטים למ"ר. ריכוזי צור אלה קשורים לאתרים פרהיסטוריים שהתקיימו סמוך לכאן, ובהם כרמליה (ר' חדשות ארכיאולוגיות קא-קב:119), נחל עובדיה, מערת ארנית ומערות עובדיה (ר' מפת חיפה – מערב [22], אתרים 108, 109). בסביבה יש שפע של צור גולמי.

 

שרידי יישוב. בחלק הצפוני-מזרחי של ראש גבעת הקנין תועדו שרידי בנייה, חציבות, מחצבה, מערות אחדות, פירים חצובים ואדמת חורבה (אתרים 20-16, 30-25). שרידים אלה מלמדים על שרידי יישוב קדום ששכן במקום (ר' מפת חיפה – מערב [22], אתר 105). במערב ראש גבעת הקנין תועדו שרידי בנייה, מערה ואדמת חורבה (אתרים 13, 14). בראש גבעה קטנה במערב השטח הנסקר תועדו שרידי בנייה נוספים ואדמת חורבה (אתרים 10, 11). בשל תנאי השטח אי אפשר לעמוד על הקפן של חורבות אלו.

 

שרידי פעילות חקלאית. במורדות המתונים של הגבעות תועדה גדר (אתרים 4, 12; כ-500 מ' אורך), הבנויה משתי שורות של אבני גוויל ובתווך אבני שדה; היא השתמרה לגובה שלושה נדבכים. בכמה מקומות ניגשות אל הגדר בניצב גדרות קצרות (אתרים 4, 5, 9), הבנויות באופן דומה. גדר דומה נוספת התגלתה במורד המערבי של גבעת הקנין (אתר 33; כ-100 מ' אורך). נראה כי הגדרות תחמו שטחים חקלאיים או שטחי מרעה. בשטח שבין הגדרות תועדו חמש ערמות של אבני גוויל (אתרים 7, 36, 42-40), שתי שומרות מעוגלות שנבנו באבני גוויל (אתרים 12A ,39; כ-2 מ' קוטר), שרידים של שני מבנים רבועים (אתרים 6, 9) ומדרגות עיבוד אחדות (אתרים 3, 34, 35, 37).