במרכז השטח שנעשו בו קודם לכן חתכי בדיקה, נפתחו ארבעה ריבועים. בעומק 0.4 מ' מתחת לפני השטח נחשפו שלושה נדבכי יסוד של מבנה מלבני (7.5 × 6.5 מ'; איור 1), המושתתים על גבי סחף נחלים וחלוקי נחל (איור 2). בפינות הדרומית-מזרחית והצפונית-מזרחית של המבנה נחשפו שני קטעי ריצוף אבן (1.40 × 1.35) ששימשו ככל הנראה בסיסי אומנות לקשת או לקמרון. אל המבנה ניגש מדרום קיר (W3) שאינו מצטרף לכלל תוכנית ברורה. בחלקו הפנימי של המבנה לא נמצאו קירות וסמוך לפינותיו הדרומיות נתגלו שוחות ביוב בנות זמננו, עשויות בטון.
הממצא מתוך המבנה (לוקוס 110) ומחוצה לו (לוקוס 109), כלל שברי כלי חרס אחדים ללא הקשר ברור, מן התקופות הרומית, הצלבנית והעות'מאנית. החפירה הופסקה לאחר שנקבע כי זהו בניין משנות הארבעים של המאה הכ', הבנוי מאבנים עתיקות בשימוש משני.