לבור החצוב בסלע בתוך מערה טבעית מבנה סגלגל וחתך פעמון (5.8 מ' אורך, 4.0-2.5 מ' רוחב, 2 מ' עומק). רצפת הבור ודופנותיו טויחו בשכבת טיח הידראולי (0.14 מ' עובי). בתקרה, בקצה הצפוני-מערבי של הבור נחצב פתח עגול (לוקוס 21; 1.1 מ' קוטר, 1.5 מ' גובה) שנמצא סתום באבנים גדולות מתחת למילוי עפר.
בתוך הבור הייתה שכבת מילוי של עפר אפור ומפולת אבנים גדולות ובינוניות ומתחתיו רצפת טיח (לוקוס 24). הבור היה בשימוש זמן רב ולא נמצא בו כל ממצא מתארך.