תקופת הברונזה התיכונה 2. בריבוע D התגלה קבר פיר (קבר 1), ובו פיר אנכי (0.8 מ' קוטר, 1.5 מ' עומק; איורים 2, 3) המוליך אל חדר קבורה. חלקו העליון של הפיר, בצד דרום, הושלם בבנייה באבנים גדולות, חלקן מהוקצעות. האבנים הוצבו על מדרגת אבן, שנחצבה בדופן הדרומית של הפיר. הפיר היה חסום באבני גוויל מלוכדות בחומר מליטה מאדמה וסיד (לוקוס 109). מתחת לחסימת האבנים התגלו בולדרים, שחסמו את חלקו התחתון של הפיר ואת חדר הקבורה. חדר הקבורה לא נחפר בשלמותו. הדופן המערבית של החדר והתקרה שמעליה נפגעו, כנראה במהלך חציבת מערה בשלב מאוחר יותר; חלקו המערבי של החדר היה מלא באבני מפולת. חלקו המזרחי של חדר הקבורה היה סתום עד התקרה במילוי אדמה אדמדמה קשה. הקבר דומה לקברי פיר מתקופת הברונזה התיכונה 2 שנחשפו באתרים רבים, לרבות אתרים בסביבת תל שעלבים. קבר פיר נוסף התגלה בריבוע C; נחפר רק חלקו המזרחי של הפיר (קבר 2; 1.5 מ' קוטר משוער; איור 4). בחלקו העליון בנוי הפיר באבני שדה קטנות ובינוניות עד לעומק של כ-0.8 מ' מתחת לפני השטח, ובחלקו התחתון חצוב הפיר בסלע (כ-0.5 מ' גובה). בחלקו העליון של הפיר התגלה מילוי של אדמה חומה בהירה, שמעורבות בה אבנים קטנות (לוקוס 105; 0.3 מ' עובי). מתחת למילוי 105 התגלה מילוי של אדמה חומה אדמדמה (לוקוס 107; 0.2 מ' עובי). בחלק התחתון של הפיר התגלה מילוי של אדמה חומה-אפורה (לוקוס 113), דל בחרסים. בתחתית מילוי זה, בצד מערב, התגלו גולגולת ועצמות אדם, ולכן החפירה הופסקה. הממצא הקרמי בשני הקברים מתוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2, וכולל קערות (איור 1:5, 3), קדרות (איור 4:5, 5) וקנקנים (איור 9:5, 10).
בריבוע B התגלו שרידי קיר (0.6-0.4 מ' רוחב; W118 ,W100), הבנוי בכיוון צפון-דרום. בחלקו הצפוני של הקיר (W100; איור 6) השתמרה שורת אבנים בינוניות בגובה נדבך אחד; הפן המזרחי של האבנים מהוקצע. בקצה הצפוני ניגש הקיר אל קיר 119, שנמשך אל מחוץ לשטח החפירה. בחלקו הדרומי של הקיר (W118) השתמרו שתי שורות של אבני שדה קטנות לגובה שני נדבכים. ממערב לקיר 100 התגלה מילוי של אדמה חומה אפורה (לוקוס 106; 0.3 מ' עובי), המונח על סלע האם ומגיע עד גובה פני השטח. במילוי זה התגלה מכלול קרמי מעורב, המתוארך לתקופת הברונזה התיכונה 2 ולתקופה הביזנטית. הממצא מתקופת הברונזה התיכונה 2 כולל קערות (איור 2:5), קדרות (איור 8-6:5) וקנקנים (איור 11:5).
ממזרח לקיר 100 התגלה מתקן חצוב בסלע (לוקוס 102; 2.5 מ' עומק; איור 7). חלקו העליון של המתקן הוא משטח רבוע חצוב (כ-2 מ' רוחב), שנפגע בחישוף שנערך בעבר באתר. באמצע המשטח חצוב בור סגלגל (0.47 × 0.80 מ', 0.65 מ' עומק). המתקן היה מלא בסחף בן-זמננו. בין המתקן לקיר 100 התגלה מילוי של אבנים קטנות ובינוניות (לוקוס 116), שנועד כנראה לפילוס השטח.

 

תקופת הברזל 2. בריבוע C התגלה קיר איתן (7 מ' אורך השתמרות, 2 מ' רוחב; W120), שנבנה משורה אחת של בולדרים בציר מזרח-מערב. בקצה המערבי ניגש הקיר אל מחשוף סלע. הבולדרים מונחים בדרך כלל על מילוי אדמה, אך בכמה מקומות הם מונחים על אבנים גדולות. חלקו המערבי של הקיר יושב על אבנים גדולות שהן חלק מדופנו של קבר 2. מצפון לקיר התגלה במהלך החישוף סלע האם, המשופע לדרום, ובו שקע מוארך שהיה מלא באדמת טרה-רוסה (לוקוס 103). מדרום לקיר נחפר מילוי של אדמת תל בהירה, מהודקת, בצבע חום-אפור (לוקוס 104); במילוי התגלו שברי כלי חרס מתקופת הברזל 2, הכוללים קדרה (איור 14:5), קנקן (איור 15:5) ופך (איור 16:5), מתקופת הברונזה המאוחרת ומתקופת הברונזה התיכונה 2. לא התגלתה רצפה המתייחסת לקיר, ולפיכך התיארוך אינו ודאי, אך אפשר לקבוע שהקיר עמד חשוף בתקופת הברזל 2, ואולי הוא אף נבנה בתקופה מוקדמת יותר. אופן בנייתו של הקיר דומה לבנייה בתקופת הברונזה התיכונה.