נחשפו 14 קברים מעוגלים, בעיקר בשטח B3 (למשל ,L524L522 ,L504 ,L503

L526; קוטר 1.5–2.5 מ'; איור 6). בין הקברים, בעיקר בחלק הצפוני של שטח B3, נחשף ריצוף של אבני כורכר קטנות, הניגש לחלק מהקברים (למשל L504 ,L503; איור 7). ריצוף זה הוא כנראה המשכו של הריצוף שהתגלה בעונת 2005. בחלק מהקברים המעוגלים נחשפו גלוסקמות מכורכר, משני הטיפוסים המוכרים מהחפירה הקודמת, ובהם גלוסקמה דמוית אגס וגלוסקמה דמוית חבית. בסך הכל נחשפו שש גלוסקמות, מתוכן ארבע תמימות, מהן שתיים חתומות. בחלק מהקברים התגלו שתי גלוסקמות (למשל

L514; איור 8). הגלוסקמות התמימות נלקחו לשימור ברשות העתיקות. בדומה לקברים שנחשפו בעונה הקודמת, גם בקברים בשטח B נחשפו מצבות שהוצמדו לחלק המזרחי של קיר הקבר מפנים. המצבות חלקות ברובן, פרט למצבה אחת שנחשפה בעונה זו, ועליה נחרתו פסים לכל אורכה (L402; איור 9). באחד הקברים שבהם התגלו שתי גלוסקמות (L526) הוצבה מצבה אחת מול כל גלוסקמה. בתוך אחד הקברים (L523) התגלתה קבורה יוצאת דופן, המורכבת מגלוסקמה דמוית חבית (0.55×0.65 מ', 0.24 מ' גובה) ובתוכה פערור תמים (0.35 מ' קוטר מרבי, 0.5 מ' גובה; איורים 10, 11). הגלוסקמה והפערור הועברו כמכלול אחד להמשך טיפול במעבדות רשות העתיקות (איורים 12, 13). בבדיקת הפערור התגלתה בתוכו פכית שבורה.

קבורה נוספת שנחשפה בחפירה, בעיקר בדרומו של שטח B2, היא 'קבורת שרשרת' — סדרה של עד חמישה תאי קבורה מלבניים קטנים (0.3×0.4 מ') המסודרים בטור, לכל שני תאים קיר משותף (למשל L499 ,L497; איורים 14–18). הקברים חצובים בסלע ולעתים מדופנים בלוחות אבן. קבורה זו כוללת גם תאים יחידים (למשל L462 ,L416), שלא קשורים אליהם תאים נוספים. בסך הכל נחשפו יותר משלושים תאים, הסדורים לרוב בטורים בכיוון כללי צפון–דרום, ונראה כי הייתה בכך יד מכוונת. נראה כי חלק זה של בית הקברות הוקדש רק לקברים מטיפוס 'קבורת שרשרת'. חלק גדול מתאי הקבורה התגלו חתומים, וכולם נחפרו בדייקנות רבה ובמשנה זהירות. תכולת התאים סוננה בקפדנות, ואף על פי כן הממצא דל מאוד וכולל כלי צור, צדפים ועצמות. הצדפים שנתגלו שייכים לשני טיפוסים, כולם בגודל דומה; נראה שהם מוינו והונחו בקברים (איורים 19, 20). ממצא העצמות דל מאוד, וכולל בעיקר שברי עצמות ושיניים. על סמך גילויין של שיניים בחלקם המערבי של הקברים וגילויין של עצמות ארוכות בחלק המזרחי של הקברים נראה כי שרידי הנקברים הונחו בקברים בקבורה משנית כאשר הראש בחלק המערבי של הקבר. מנח הקבורה ותוכנית הקבר תואמים מערכת קברים דומה שנחשפה בחפירות באשקלון (חדשות ארכיאולוגיות 117), אם כי הזיהוי הכרונולוגי של ממצאים אלה טרם הוברר סופית.
בדרומו של שטח B2 נחשף לוח אבן גדול, מוחלק ומעובד היטב (L457; מידות 0.2×0.7×1.0 מ'; איורים 21, 22). הלוח היה מונח על סלע הכורכר והוא נתחם מצפון ומדרום בשורה בת שלוש אבנים. אפשר שהלוח שימש לפעילויות שנערכו בבית הקברות, למשל משטח לטיפול בנקברים, משטח להנחת גלוסקמות או אולי מזבח לפולחן. לוח דומה אינו מוכר מאתרים מהתקופה הכלקוליתית. גם בחפירת 2005 התגלו שרידים המעידים על פעילות טקסית בבית הקברות, בהם שרידי מוקד ליד אחת המצבות וכלי המכיל חומר שרוף שהונח בנישה צמוד לאחד הקברים.
בית הקברות מתוארך לתקופה הכלקוליתית (האלפים הה'–הד' לפסה"נ) על סמך כלי הצור, הגלוסקמות ומעט כלי חרס, ובהם פערור ושבר בזיך.
 
תוצאות החפירה מחזקות את המסקנות מעונת החפירות הראשונה בשנת 2005. נחשף בית קברות מאורגן, ובו כמה סוגי קבורות, השונות מאוד זו מזו. בשתי עונות החפירה יחד נחשפו כ-3 דונם מבית הקברות. זהו בית קברות ייחודי, ללא מקבילות באזור, המתוארך לשלב הע'סולי של התקופה הכלקוליתית. עד לגילוי בית קברות זה מקובל היה לחשוב כי הקבורה בתקופה הכלקוליתית באזור השפלה ובמישור החוף התקיימה במערות, דוגמת אלה שנחשפו במחצבת פלמחים (Gophna R. 1968. Palmahim. IEJ 18:132–133; Atiqot 14:1–8), המרוחקת כ-500 מ' משטח החפירה, ואילו הקברים העגולים אופייניים לנגב, לסיני ולעבר הירדן. הנחה זו אינה נכונה יותר עם גילוי בית הקברות באתר. בחפירה בעונה זו זוהה הגבול הדרומי של בית הקברות. כן נחשף לוח אבן, הקשור אולי לפעילות קבורה (טקסית?), והתגלו ממצאים המלמדים על מנח הקבורה ועל המנחות.
כמה שאלות נותרו עדיין ללא תשובה, ובהן מוצאם של הנקברים באתר ומקום יישובם, הקשר, אם היה, בין בית קברות זה למערות הקבורה העשירות בממצא שהתגלו בקרבת מקום, האם הם בו זמניים ומה משקפים ההבדלים בין מנהגי הקבורה. יש לקוות כי חפירות נוספות וגילויים חדשים ישפכו אור על השאלות שהועלו כאן.