שטח A. נחשפה אדמה חרסיתית מעורבת בגושי כורכר, נקייה מממצאים, ומעליה מפלס חיים דל (L104; איור 3). מפלס החיים הכיל מעט אפר וחרסים, בהם שברי קערות טרה סיגילטה מזרחית (איור 1:4, 2), הנפוצות למן המאה הא' לפסה"נ ועד המאה הא' לסה"נ.

 
שטח B. נחשף מבנה (L105; איורים 5, 6) בנוי מלוחות כורכר, ובו צמד תאים בנויים (L107 ,L106; עומק 0.10–0.33 מ'). התאים נחפרו לתוך אדמה נקייה מממצאים, ולא זוהו בתוכם או בסביבתם הקרובה עצמות. תא 107 רוצף חלקית באבני כורכר שטוחות (0.07 × 0.12 מ'). במילוי תא 107 נמצא פריט מאבן כורכר שקצהו קהה, מעובד חלקית (איור 7). אף שלא נמצאו ממצאים מתארכים בתאים ואף לא שרידי עצמות, נראה שצמד התאים שנחשפו בחולות יבנה שימשו לקבורה משנית, וייתכן שהם חלק מבית קברות שהיה במקום. תאים דומים, הן בגודלם הן בבנייתם, נחשפו באשקלון (גולני 2005), שם שימשו לקבורה משנית ותוארכו לתקופת הברונזה הקדומה. תאים דומים נוספים, המתוארכים לתקופה הכלקוליתית, נחשפו בבית הקברות בפלמחים (גורזלזני תשס"ז; גורזלזני ואחרים 2012).
מדרום וממזרח לתאים נחשפה תפזורת אבנים, אולי שרידי תאים נוספים במצב השתמרות גרוע (L111 ,L110). מצפון-מזרח לתאים נחשפו שני בורות (L113 ,L112; איורים 8–10) חפורים לתוך קרקע נקייה מממצאים. בבורות הצטברו עפר וחרסים שחוקים, בהם שבר של סיר בישול מתקופת הברונזה המאוחרת (איור 11). בורות דומים, המתוארכים לתקופת הברונזה הקדומה, נחשפו באשקלון (Khalaily 2004:122–123).