שכבה III. בשטחים A ו-B נחשפה מחצבה לאבני כורכר, הנמשכת לדרום ולמזרח אל מחוץ לתחום החפירה. בשטח A התגלו חציבות של אבנים בכל ריבועי החפירה; החציבה נערכה ממזרח למערב ומצפון לדרום. בריבועים A3–A1 התגלו שש מדרגות חציבה (איור 4), שדפנות הסלע שלהן בדרך כלל זקופות. במדרגות אלה ניכרים סימני חציבת אבנים (0.4 × 0.5 × 0.6 מ') וכן אבנים שחציבתן לא הושלמה והן לא נותקו מהסלע (איור 5). בריבועים A4 ו-A5 התגלו שתי מדרגות חציבה, שדפנות הסלע שלהן זקופות (איור 6). בתחתית החציבה בשני ריבועים אלה התגלה רובד של פסולת חציבה מלוכדת (0.4 מ' עובי), ועל כן אפשר להניח שהעיבוד הסופי של האבנים נעשה במקום. החפירה במחצבה זו לא הושלמה עד תום. בשטח B, בחתך השטח שהופרע בעבודות, הובחנו סימני חציבה של אבני כורכר שנפגעו בעבודות במקום (איור 7).

 
שכבה II. התגלה מילוי מכוון של אדמה, שכיסה את המחצבה (L117 ,L116 ,L107 ,L106; ר' איור 3, חתך 1-1; איור 8). במילוי האדמה התגלו מפולת של אבני כורכר, עצמות בעלי חיים, אבני פסיפס, ממצא רב של כלי זכוכית מסוף התקופה הרומית והתקופה הביזנטית (ר' נספח) ושברי כלי חרס למן התקופה הרומית ועד לראשית התקופה האסלאמית הקדומה. הממצא הקרמי כולל שברי כלי חרס מהתקופה הרומית, ובהם קדרה (איור 1:9), קנקני שק (איור 2:9, 3) ופך (איור 4:9), שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית, ובהם קדרת בישול (איור 5:9), סיר בישול (איור 6:9), קנקני שק מאזור החוף (איור 7:9), קנקן מהגליל (איור 8:9), קנקן עזה (איור 9:9), כלי אנטיליה (איור 10:9), שני נרות תמימים מעוגלים (איור 1:10, 2) מהמאות הד'–הה' לסה"נ ושני נרות תמימים מוארכים (איור 3:10, 4) מהמאות הו'–הז' לסה"נ, וכן מעט קנקני שק (איור 11:9) מראשית התקופה האסלאמית הקדומה (המחצית השנייה של המאה הז' לסה"נ). נראה שהמילוי שהתגלה הוא חלק מבור אשפה בשולי היישוב.
 
שכבה I. בריבוע A1 נחשף פתח מעוגל של בור מים (L100; איור 11), שנחצב בסלע הכורכר בחלקו התחתון ונבנה באבני כורכר בחלקו העליון. הבור תועד ולא נחפר. בסביבת הבור התגלו שברי כלי חרס מהתקופה העות'מאנית, ובהם פך ממשפחת כלי עזה (איור 12:9), המתארכים כנראה את הבור.