החפירה (כ-25 מ"ר) התמקדה לאורך שורת אבנים (30 מ' אורך).
נחשף קיר הבנוי מאבני גוויל בגודל בינוני (0.6-0.5 מ') שהשתמר לגובה נדבך אחד. הקיר מונח על הסלע ובכמה מקומות נמצא מונח על גבי מילוי אבנים שנועדו לפלס את השקעים הטבעיים בסלע האם.
הקיר תחם חצר שהייתה כנראה חלק ממערכת מגורים מצפון לו.