נפתחו שני ריבועים ממזרח לשטח חפירה קודמת (חדשות ארכיאולוגיות 114:110) ונחשפו בהם שרידים אדריכליים (איור 1). נחשף חלק ממבנה הכולל שלושה קטעי קירות (W403 ,W402 ,W400; רוחב 1.0-0.6 מ'). ממערב לקיר 402 נמצא קיר דל ומתעגל (W404) שהיה ככל הנראה חלק ממתקן. אל קיר 400 ניצב לצפון בדל קיר
(W401) ונראה שהוא תוספת מאוחרת למבנה המקורי. הקירות בנויים שני פנים של אבני גוויל גדולות ומילוי אבנים קטנות ביניהן. לא הובחנו רצפות. הממצא כולל שברי קנקני שק המתוארכים למאות הג'-הד' לסה"נ, קערה מטיפוס African Red Slip המתוארכת למחצית השנייה של המאה הב' לסה"נ וקדרות בישול. נוסף על כך נמצאו תשעה מטבעות: על פני השטח נמצאו מטבע מימי קונסטנטיוס הב' (330–335 לסה"נ, ר"ע 75512), מטבע מימי דיוקלטיאנוס ממטבעת אנטיוכיה (284–305 לסה"נ; ר"ע 75514) ומטבע המתוארך לשנים 375-354 לסה"נ (ר"ע 75513). במילוי ליד הקירות נמצאו מטבעות מימי אלגבלוס ממטבעת צידון (218–222 לסה"נ; ר"ע 75509), ולריאנוס ממטבעת עכו
(253–259 לסה"נ; ר"ע 75510) וקונסטנטינוס הא' (313–318 לסה"נ; ר"ע 75508).
על פי הממצא הקרמי והמטבעות ניתן לתארך את המבנה למאות הב'–הד' לסה"נ.