שטח D1

כ-50 מ' מדרום לצומת אשתאול נפתחו שבעה ריבועים רצופים (E ,D ,C ,B ,A ,A1 ו-F; איור 2), A1 בצפון-מזרח השטח ו-F בדרום-מערב. באזור זה, הקרוב כנראה למרכז האתר, נמצאה הצטברות עמוקה וצפופה של שרידים ארכיאולוגיים. זוהו לפחות חמש שכבות.
 
שכבה V. השרידים המשוכבים הקדומים נמצאו בחתך מצומצם בריבוע A1 וכללו משקעי חצץ שמקורם בסחף (איורים 3, 4) שאולי מייצגים שיטפון עונתי בנחל הסמוך. נמצאו שברי בזיך, קערה דמוית V ולהב בעל גב מצור המתוארכים לתקופה הכלקוליתית. אף שהשכבה בחתך ברורה ונפרדת משכבה IV, בשל שטח החשיפה המצומצם לא ניתן עדיין להעריך אם הממצאים הם משכבת יישוב או נשטפו ממקום אחר.
 
שכבה IV. שרידי שכבה זו נמצאו רק בריבוע A1, מתחת לבסיסי הקירות של שכבה III (ר' איור 3). נתגלו מפלס אבנים בינוניות וגדולות ושכבת אדמה מהודקת. הממצא כלל שברי כלי חרס מתקופת הב"ק 1 וגושים אחדים של ביטומן.
 
שכבה III. בשכבה זו נחשפו שני מבנים גדולים הבנויים בכיוון אחד, עם פינות חיצוניות מעוגלות.
ממבנה 1 הצפוני נחשפו חלקים מקירותיו המערבי והצפוני (W208 ,W200). בקיר 208 נמצא סף כניסה מגוש אבן גדול ושטוח (0.75 מ' רוחב; איור 5). בתוך המבנה נמצא ספסל אבן נמוך הניגש לקיר 200 וכן שתי אבנים גדולות ריבועיות עם פנים עליונים שטוחים שאולי שימשו בסיסי עמודים. בהנחה ששתי אבנים אלה הן חלק מהציר המרכזי של המבנה ושהכניסה הייתה במרכז קיר 208, ניתן לשחזר את גודל המבנה (13.0×5.6 מ'). ברצפת המבנה נמצא שקוע גוש אבן גדול שחצוב בו ספלול מוחלק שאולי שימש לכתישה ולטחינה. מעל הרצפה נמצאה תפזורת של חומר לבנים שרוף ומפולת וכן קנקנים שלמים מרוסקים (איור 6) וספל עם ידית אוזן גבוהה המתוארך לתקופת הב"ק 1ב.
מצפון למבנה 1 קירות נוספים המעידים אולי על מבנה צמוד נוסף.
מבנה 2, ממערב למבנה 1 נחשף בחלקו ועל פי השרידים המעטים הוא דומה למבנה 1.
 
שכבה II המשיכה ישירות את שכבה III, כפי שמעיד המשך השימוש במבנה 1 ובמבנה שמצפון לו. מבנה 2 חדל להתקיים, הוחלף בהרחבה של מבנה 1 וחובר לקיר 200 (איור 7). ממערב וצמוד למבנה 1 נבנה מבנה מעוגל (3 מ' קוטר חיצוני, 2.1 מ' קוטר פנימי; איור 8) שפתחו בצפון (0.55 מ' רוחב), היה מרוצף באבנים שטוחות והוביל לרצפת אדמה מהודקת (איור 9). קירות המבנה (0.65 מ' רוחב) הנוטים קלות פנימה מעידים כי היה כיפתי וככל הנראה שימש חדר אחסון או ממגורה.
 
שכבה I. שרידי שכבה זו נחשפו בכל ריבועי השטח וכללו קירות גדולים שכיוונם אחיד (איור 10). שרידי השכבה המבטלים את אדריכלות השכבות הקודמות מייצגים מבנה אחד או שניים גדולים ומורכבים שאולי אפשר לתארכם לב"ק 2. בקצה הצפוני של שטח D1 נוצר חלל גדול ופתוח, מכוסה באדמה מהודקת, שכיסה על שרידי שכבות II ו-III. בריבוע C זוהו שני קירות (W217 ,W215) המופרדים במעבר שהיה חסום (איור 11). שורת אבנים ניצבות ליד אחד מקירות אלה הייתה אולי מחסום רוח או חלק ממתקן אחר שטיבו ושימושו אינם ברורים. השרידים האדריכליים בריבוע F מייצגים שלושה חדרים ששניים מהם מחוברים במעבר משותף (איור 12) וכן שתי רצפות זו על גבי זו.

שטח D2

בשטח שמדרום לשטח D1 נפתחו שניים וחצי ריבועים (J ,I ,H) ונחשפו בהם שרידי שני שלבים אדריכליים זה על גבי זה (איור 13). לעת עתה אין אפשרות לקבוע לאיזה מהשכבות בשטח D1 קשורים השלבים בשטח D2.
לשלב הקדום שייכים קירות אחדים הבנויים על אלוביום סטרילי שתוכניתם אינה ברורה. באחד הקירות (W216) נמצא נדבך של חומר לבנים שרוף מעל מסד האבן (איור 14) המעיד כי השטח נהרס בשרפה עזה.
השטח נבנה מחדש בשלב המאוחר וחלקים מהקירות הקדומים פורקו. בריבוע H נחשף קטע קיר גדול (W218) עם פינה חיצונית מעוגלת (איור 15) שאליו ניגש מתקן מעוגל בנוי אבן שתחתיתו מטויחת (איור 16) ונמצא בו קנקן מרוסק (איור 17). בריבועים I ו-J נמצאו קירות אחדים גדולים, בנויים מאבנים בינוניות וגדולות (איורים 18, 19), חלקם מעוגלים. נראה כי הקירות הם חלק ממבנה מורכב. במבנה נמצאו שתי אבני שחיקה גדולות שהוגבהו מעל הרצפה בעזרת אבנים.
 
שטח D3
כ-15 מ' מדרום לשטח D2 נפתחו שני ריבועים (O ,N) ונחשפו בהם שרידי שלב התיישבות אחד על גבי אלוביום סטרילי ובו קיר מעוגל שאליו קשורה רצפה (איור 20).
 
שטח D4
25 מ' מדרום לשטח D3 נפתחו ארבעה ריבועים (X ,W ,V ,U) ונחשפו בהם שרידים אדריכליים דלים מעל שכבת אלוביום סטרילית. בריבוע U נמצא חלק מקיר מעוגל (איור 21). לאחר החפירה נחשפה חלקית בעזרת כלי מכני שכבה נוספת של שרידים אדריכליים מתחת לקיר זה. בריבוע X  נחשף חלק מקיר מעוגל נוסף.
 
שטח D5
כ-30 מ' מדרום לשטח D4 נפתחו שני ריבועים (AB ,AA) ונמצאו קווי אבנים מעל לשכבת אלוביום סטרילית שתוכניתם אינה ברורה. נמצאו שברי כלי החרס מעורבים ולפיכך לא ניתן לשייך את הממצא לתקופה ארכיאולוגית כלשהי.
 
בחפירה ובבדיקות נוספות שנערכו בשטח נחשפו חלקי יישוב פרוטו-היסטורי נרחב על הגדה המערבית של נחל אשתאול המתוארך לתקופות הב"ק1ב/2 וכן שרידי יישוב נוסף מתקופת הברונזה הביניימית מעט צפונה-מזרחה. ממצאים פזורים בחפירה מעידים על יישוב ניאוליתי סמוך, בשטח A זוהו שרידים מתקופה זו באתרם. באתר התקיים כנראה גם יישוב מן התקופה הכלקוליתית (שכבה V), כפי שמעידים ממצאים מפוזרים ושרידים באתרם שנחשפו בשטח D1. אף שלא ניתן להעריך בשלב זה את גודלו של יישוב הברונזה הקדומה, נראה שהוא התפרש לאורך הגדה המערבית של ערוץ הנחל היבש עתה והמשיך במעלה המדרון לכיוון אשתאול המודרנית.
בפיקוח ארכיאולוגי על עבודות עפר לאחר סיום החפירה, כ-500 מ' מדרום-מערב לצומת אשתאול ודרומית-מערבית לשטח D5, התגלו שרידים אדריכליים נוספים שעדיין לא נחפרו. נראה ששרידי הברונזה הקדומה ממשיכים אף דרומה לאורך גדת הנחל, כמו למשל אתר הפולחן מב"ק 1ב המוכר בהרטוב, קילומטרים אחדים מדרום לשטח החפירה.
בתקופה העיקרית באתר, ב"ק1ב, היה יישוב אינטנסיבי המיוצג בשלוש שכבות רצופות שבהן נחשפו שרידי מבנים גדולים ומורכבים שלחלקם היו פינות מעוגלות ובניינים עגולים שכנראה שימשו לאחסון. תקופת היישוב האחרונה באתר הייתה ככל הנראה ב"ק 2 שאליה קשורים שרידי שכבה I שלא התייחסו לשכבות הקדומות. לא הופיעו בה קירות מעוגלים או עם פינות מעוגלות שאפיינו את שכבות III ו-II. לא נמצאו עדויות ליישוב מתקופת הברונזה הביניימית (ב"ת 1/ב"ק 4) ודומה שתקופה זו מוגבלת לאזור שמצפון לצומת אשתאול.