נפתח שטח מלבני (כ-25 מ"ר; איור 2), כשני מטרים מדרום למצוק שנוצר בעבודות פיתוח שקדמו לחפירה. על פני סלע האם הקירטוני נחשפו שרידי חציבה להפקת אבני בנייה (L106 ,L105 ,L102; איורים 3, 4). על פי חלק מסימני החציבה (L106 ,L102) נראה שמלאכת החציבה לא הושלמה, כנראה בשל איכותו הירודה של הסלע. קווי החציבה מאפשרים להעריך את גודלן של חלק מהאבנים שנחצבו (1.1 × 0.8 מ' ב-L105, ו-0.55 × 0.30 מ' צמוד ל-L105 ממערב).

 

בחלק הצפוני-מזרחי של החפירה נחשפו שרידי קיר בכיוון צפון–דרום (W1; אורך 1.2 מ', רןחב 0.2–0.3 מ'), בנוי מאבני שדה קטנות, ששימש כנראה קיר טרסה חקלאית.
 
 
במילוי שכיסה את המחצבה נתגלה ממצא רב שלא בהקשרו ובו שברי מסמרי ברזל, שברי זכוכית וחרסים המתוארכים לתקופות הרומית הקדומה והמאוחרת. מקורו של המילוי בסחף ממעלה המדרון ולפיכך הוא אינו מסייע בתיארוך החציבות.