נחפר חצי ריבוע ונחשפו שרידי קיר של מבנה. הריבוע הופרע בחלקו המערבי בתשתיות של צינורות חשמל. הקיר (W1, אורך 3.5 מ', רוחב 0.6 מ'; איורים 3-1) נבנה באבני גיר מהוקצעות גדולות וביניהן אבני גיר קטנות ובינוניות, והשתמר לגובה שני נדבכים (0.75-0.60 מ'). מעל הקיר ומשני צדיו (לוקוסים 101, 102) נחשף מילוי מכוון של אבני שדה קטנות רבות. הממצא הקרמי מתוארך לתקופה הרומית הקדומה, וכולל סיר בישול (איור 4: 1) וקנקנים (איור 4: 10-2).

בנייתו של הקיר דומה לבנייתם של קירות חדרים שנחשפו בעבר במרחק של כ-80 מ' ממערב לחפירה ותוארכו לתקופה הרומית הקדומה (ר' חדשות ארכיאולוגיות 115: 63-62). ייתכן שקיר 1 הוא חלק ממערך חדרים זה, המלמד על היקף היישוב בתקופה הרומית באתר.