מערות. תועדו שש מערות (אתרים 6-3, 10, 12). בתקרתה של מערה 3 הובחנו סימני חציבה. בפתחה של מערה 4 הובחן טיח ורוד. סמוך לפתחה של מערה 12 ניכרים שני קווי חציבה. אי אפשר לקבוע אם יתר המערות טבעיות או חצובות.

 
בור מים חצוב (אתר 9). פתח הבור דמוי פיר מעוגל, ועליו מונחת חוליית אבן עגולה שבמרכזה פתח עגול שלו מסגרת רבועה. סמוך לפתח הבור ממזרח תועדו שרידי שוקת חצובה בסלע. כן הובחנו מצפון-מזרח לבור שרידי תעלה רדודה חצובה בסלע. על פני השטח לוקטו מעט חרסים מהתקופה הרומית הקדומה. בקרבת הבור ניכרים שרידים של שתי מדרגות עיבוד.
 
חציבות. תועדו שני שקעים מעוגלים חצובים בסלע (אתר 2); אפשר שאלה קברי פיר. עוד תועדו שלושה ספלולים חצובים (אתרים 7, 11). שניים מהספלולים תועדו באתר 11, וסמוך להם הובחנו שני קווי חציבה היוצרים פינה.
 
גלי אבנים. תועדו שני גלי אבנים (אתרים 1, 8).