החפירה נערכה בשטח חקלאי קדום (כ-110×120 מ'), התחום בקיר אבנים. בתחומו של השטח החקלאי יש מדרגות עיבוד רדודות (30-3 מ' אורך). נערכו חתכי בדיקה בשני מקומות, לאורך הקיר התוחם את השטח (W3) ובאחד מקירות התמך של מדרגות העיבוד (W2). קיר 3 נבנה משורה אחת של אבנים גדולות (כ-1 מ' אורך), שהונחו על הסלע (כ-0.2 מ' עומק מתחת לפני השטח; איורים 4-1). קיר 2 (23 מ' אורך, כ-1 מ' רוחב) נבנה באבנים בגדלים שונים (0.2 מ' אורכן המרבי; איורים 7-5). העומק המרבי של האדמה במדרגה 0.4 מ'. בחפירה לא התגלה ממצא מתארך. שטחים חקלאיים דומים באזור מתוארכים על סמך הממצא הקרמי לתקופה הביזנטית, ולכן אפשר כנראה לתארך גם את השטח שנחפר באתר לתקופה זו.