נמצא מצבור גדול של חלקי רצפת פסיפס עשויה אבני גיר לבנות (2.0× 2.5 ס"מ) וחרסים עם טיח מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה (איור 2). חלקי הפסיפס ותשתית הרצפה המפורקת נמצאו מעורבים באדמה חקלאית שהונחה על גבי משטח סלע גדול (איור 3).