ריבוע B
לאורך הדופן המערבית של הריבוע נחשפה הפינה הצפונית של מבנה שקירותיו המזרחי

(W1) והצפוני (W8; איור 2) השתמרו לגובה נדבכי היסוד למעט אבן גזית אחת מנדבכי העל שנשתמרה בקיר 8. מקיר 1 נחפרו חלק מנדבכי היסוד, הבנויים מאבני גוויל קטנות מלוכדות בטיט אפור, הוא ממשיך דרומה מחוץ לתחומי הריבוע. לאורכו נחפרה תעלת יסוד (לוקוס 122) לעומק כמטר אחד לתוך החול ונמצאו בה חרסים, בהם אגן מן המאות הח'-הט' לסה"נ (איור 7:5) ונר סנדל מן המחצית השנייה של המאה הח'-מחצית ראשונה של המאה הט' לסה"נ (איור 17:5). במקביל ומטר אחד ממזרח לקיר 1 נבנה קיר 7 המתעקל מערבה וניגש לקיר 1. גם מקיר 7 נחשפו רק נדבכי היסוד העשויים אבני גוויל קטנות מלוכדות בטיט אפור. הקיר בנוי לעומק מטר אחד לתוך החול. ממזרח ומצפון לקיר 7 נחשף חול טבעי ונראה כי הקיר נבנה לשמש קיר תמך למניעת התמוטטות החול לתעלת היסוד של קיר 1. החול שמצפון לקיר 7 לא נחפר וכן לא נחפרו נדבכי היסוד בהמשך קיר 1. אל קירות 1 ו-8 ניגשת ממערב רצפת טיח (לוקוס 110) שנחשף ממנה קטע קטן בלבד. בחפירת הרצפה נמצאו חרסים מן המאה הט' לסה"נ. ממזרח לקיר 1 נחפר מעל החול מילוי בגוון אדמדם (לוקוס 117) המכסה את מרבית שטח הריבוע. במילוי נמצאו שברי כלי חרס, בהם קערה מן המאות הח'-הט' לסה"נ (איור 6:5). מן הדפנות המזרחית והצפונית בולטים אל הריבוע אבני גוויל קטנות, חלק ממפולת (לוקוסים 124, 125). בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע נמצא קנקן גדול שחלקו העליון שבור (לוקוס 106), מונח על גבי תשתית עשויה חמרה (לוקוס 116; איור 3). קנקנים מטיפוס זה שימשו לאגירה והונחו מתחת לרצפות, פתחם בולט מעט מעל הרצפה. תשתית החמרה הונחה על גבי חול ונמצאו בה שברי כלי חרס, בהם קערה מן המאות הח'-הט' לסה"נ (איור 2:5). בחתכים הצפוני והמערבי ניתן להבחין בשרידי רצפת טיח (לוקוס 109) הניגשת אל הקנקן משני עבריו. במילוי שמתחת לרצפה (לוקוס 115) נמצאו חרסים, המאוחרים בהם מן המאה הי' לסה"נ. בחפירת המילוי שכיסה את שרידי הבנייה (לוקוס 103) נמצא קנקן אנטיליה תמים (איור 13:5) ומכסה קנקן (איור 14:5) מן המאה הט' לסה"נ.
 

ריבוע D
בחפירת המילוי שכיסה חלקים נרחבים מן הריבוע נמצאו חרסים מן המאות הח'-הי' לסה"נ, בהם קערה (איור 5:5). בפינה המזרחית של הריבוע נחפר קיר ונראה שהוא תוחם מתקן עגול שמרבית שטחו מחוץ לשטח הריבוע. הקיר השתמר לגובה נדבך אחד המונח ישירות על גבי החול. נחפרה תשתית דקה של חמרה המונחת על החול ובה חרסים מן המאה הט'-הי' לסה"נ, בהם אגן (איור 1:5). בעת הכנת השטח לחפירה נמצאו במילוי פני השטח קערה מן המאות הח'-הט' לסה"נ (איור 4:5) וכלי דמוי רימון (איור 16:5).
 

ריבוע F
בחפירת פני השטח נמצאו חרסים מן המאות הט'-הי' לסה"נ, בהם קנקן מן המאה הט' (איור 9:5). בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע נחשף מתקן מרובע (לוקוס 111; 0.5 × 1.7 × 1.7 מ'), בנוי אבן ומצופה טיט עבה בגוון אפור, קרקעיתו עשויה לוחות אבן. על דופנותיו הפנימיות נתגלו שרידי טיח ונראה שהוא שימש לאגירת נוזלים; חלקו העליון שדוד. המתקן נמצא סתום באבנים שפורקו מדופנותיו והושלכו לתוכו. ביניהן נמצאו כמה שברי חרסים מן המאות הט'-הי' לסה"נ: פך (איור 10:5) ופך צלהב (איור 11:5).
אל המתקן ניגש מדרום קיר (W6), בנוי כמו המתקן וממנו נחשפו שני נדבכים. ממערב ניגשת אליו רצפת אבן (לוקוס 120) שממנה נחפר קטע קטן בלבד. בחפירת המילוי שמתחת לרצפה (לוקוס 118) נמצאו חרסים: קערה (איור 3:5) ומכסה (איור 15:5) מן המאות הח'-הט' לסה"נ וצפחת (איור 12:5) מן המאות הט'-הי' לסה"נ.
את קיר 6 ורצפה 120 מכסה רצפת פסיפס (לוקוס 114), שממנה השתמר קטע קטן בלבד עשוי שני סוגים של טסרות לבנות: קטנות (כ-1 × 1 ס"מ) המהוות את מרבית שטח הרצפה, וגסות יותר (כ-2 × 2 ס"מ). כמו כן נעשה שימוש בכמה טסרות צבעוניות שהונחו בחצי עיגול. ניתן להבחין בבירור שהעיגול שנועד לעטר את הרצפה לא הושלם. הרצפה מונחת על תשתית עשויה טיט בגוון אפור שהשתמרה בשטח גדול יותר (איור 4) ונראה שהיא נמשכת אל מחוץ לתחומי הריבוע. בחפירת תשתית הרצפה נמצאו חרסים מן המאה הי' לסה"נ.
 

ריבוע N
בריבוע שבחלק המזרחי של השטח לא נמצאו שרידים ארכיאולוגיים. במילוי שכיסה אותו נמצאו חרסים שזמנם המאות הט' לסה"נ עד העת החדשה, בהם פיטס מן המאות הט'-הי' לסה"נ (איור 8:5).