הסקר נערך על תוואי הכביש לאורך כחמישה קילומטרים בסריקות הלוך ושוב ובתיעוד מיקום בעזרת GPS. תנאי שטח קשים – ערמות פסולת, צמחייה סבוכה ושדות מעובדים – הקשו על ביצוע הסקר. נמצא אתר ארכיאולוגי אחד (נ"צ — רי"ח 18415/67800; רי"י 13415/17800) שבו פזורת דלילה של חרסים מן התקופה הביזנטית מעורבת עם אבני שדה קטנות, בשטח נרחב של כ-150×150 מ'.