נחפרו שניים וחצי ריבועים (I-III; שטח 12 × 4 מ'; 2.5 מ' עומק; איורים 4-2) עד סלע האם – שכבת נארי המכבה שכבת קרטון. בחפירה נתגלו שלושה שלבים. שלב C הקדום הוא מילוי אדמת טרה רוסה על הסלע שבו הובחנו ספלולים וסימני חציבה (לוקוסים 7, 10 ו-14). כלי החרס מלוקוסים אלו תוארכו לתקופת הברזל 2. שלב B, העיקרי, הוא שלב מילוי הרוגם, בעיקר באבנים חצובות (לא מהוקצעות) במגוון גדלים ומעט אדמה חומה-כתומה (לוקוסים 4, 12 ו-13). חלק מהמילוי נסחף במדרון (לוקוסים 6 ו-11). צורת האבנים והעדר פטינה מעידים כנראה על מקור חציבה קרוב לרוגם. רוב כלי החרס שנמצאו במילוי תוארכו אף הם לתקופת הברזל 2. השלב המאוחר A, מיוצג בפני שטח שהופרעו משורשי עצים ומפסולת מודרנית שהתווספה על גבי הרוגם בעשורים האחרונים (לוקוסים 1, 2, ו-3). 

       
החרסים מתקופת הברזל 2 כוללים קערות עם שפות מעוגלות וחיפוי ומירוק אדום. יש להבחין בין קערות מעוגלות (איור 1:5, 2), מזוות (איור 5-3:5), וישרות (איור 6:5) שלרובן בסיס טבעת (איור 8:5, 9). כמו כן נמצאו קדרות עם שפות ובסיסים הדומים לקערות (איור 7:5, 12-10), חלקן עם חיפוי בהיר. במכלול בולטים קנקנים, חלקם דמויי שק, בעלי ידיות מרוכסות (איור 1:6) ושפות נמוכות ומעובות (איור 3:6). נמצאה ידית המזכירה בצורתה ידית 'למלך' (איור 4:6) ושבר גוף הנושא סימן קדר (איור 2:6). כמו כן נמצאו קנקני  פערור (איור 5:6, 6), שלהם בדרך כלל גוף חביתי ופכים (איור 10-7:6) בעלי ידית משוכה מהשפה לכתף ובסיס טבעת.


לרוב טיפוסי הכלים הקבלות באתרי יהודה והשפלה הדרומית. קערות, קדרות וקנקנים דומים הופיעו ברגמים מס' 5 ו-6 וחלק מכלים אלה הופיעו בחפירות שנערכו סביב רוגם 4. מכלול כלי החרס מרוגם 8 מתאים יותר למכלול לכיש שכבה III ודומיו, המתוארכים למאה הח' לפסה"נ.