נחפר כבשן סיד במדרון סלעי מתון, המשתפל צפונה כלפי בודרוס (איור 1). בחפירה שבוצעה בעבר מצפון לשטח (חדשות ארכיאולוגיות 120) נחשפו שכבות יישוב מתקופות הברזל, ההלניסטית והביזנטית.
בבניית הכבשן (3.4 מ' קוטר, 2 מ' עומק) נוצלה מדרגת סלע לחציבת חלקו התחתון; חלקו העליון נבנה באבני גוויל (איור 2). בתחתית הכבשן נחשף פתח מערה ששימשה בכבשן מנהרת רוח. הדופן הדרומית של הכבשן דופנה באבנים קטנות ובצדו הצפוני העליון נמצאה בניית אבני גוויל בינוניות שהונחו על הסלע, כנראה לתמיכת תקרתו. הכבשן היה מלא בפסולת אפורה, סיד לבן ואבני גיר שרופות. לא נמצא כל ממצא מתארך.