ממערב ומחוץ לחומה נמצאו שכבות רבות של משקעי טרוורטין היורדות בשיפוע מן החומה. במקום שממנו נשדדו אבני הגזית של הפן החיצוני נותר רכס בולט של טרוורטין

(0.1 מ' עובי) שהיה דבוק לצד האבנים. נראה שבעקבות הזנחת מקורות אספקת המים אל העיר והניקוז ממנה, לקראת סוף התקופה הביזנטית וטרם הכיבוש המוסלמי, הוצף האזור והחומה יצרה מעין קו סכר בדרום-מערב העיר. בעקבות ההצפות הורבדו משקעי הטרוורטין למרגלות החומה. במשקעים ושכבות הסחף שהצטברו לצד יסודות החומה ממערב לה (לוקוס 3), נמצאה כמות רבה של חרסים מהתקופה הביזנטית ומעט מהתקופה האומיית. כן נמצאו מעט שברים של כלי זכוכית, צדפות ושבלולי שחריר הנחלים.

 

סמוך לקצה הצפוני-מערבי של הריבוע על אבני היסוד נמצא מטמון של שבעה מטבעות דבוקים של הקיסר יוסטינוס הב' מן השנים 578-565 לסה"נ (להלן).
במילוי שמעל היסודות (לוקוס 2), נמצאו חרסים מן התקופות הביזנטית והאומיית השייכים כנראה לשכבת החיים האחרונה שניגשה לחומה, בטרם חרבה העיר בשנת 749 לסה"נ מרעידת אדמה.

 

מצדה הפנימי של החומה במזרח, כלפי פנים העיר (לוקוס 5), נמצאה מפולת של אבני גוויל בינוניות מעורבות בעפר כהה שמוצאה כנראה מן החומה.

 

תוואי החומה בשטח היה כנראה גלוי במאה הי"ט לסה"נ וסומן על גבי תוכנית העיר שהוכנה בסקר הבריטי (SWP II: map opp. p. 105). חשיפת החומה בקטע זה אפשרה להמשיך ולגלות את תוואי החומה הביזנטית בדרום העיר, שכמעט ולא היה מוכר לעומת הצפוני המוכר היטב (ר' חדשות ארכיאולוגיות ק"ז).

 

מטמון מטבעות ביזנטיים
דני שיאון

התגלה מטמון של שבעה מטבעות לרגלי קיר החומה. מטבע שמיני נמצא מעט דרומה ואינו ניתן לזיהוי. כל המטבעות במצב השתמרות גרוע וניכרים בהם נזקי בליה. מטבעות המטמון הם מימי הקיסר יוסטינוס הב' (565–578 לסה"נ). רק חמישה מהם במצב המאפשר תיאור (טבלה להלן). מטבעות בעריך פוליס (40 נומיות) של קיסר זה נפוצים מאוד בכל רחבי ארץ-ישראל, והם נותרו בשימוש עשרות שנים לאחר מותו. למרות זאת, על סמך האחידות הרבה בהרכב המטמון, ניתן לשער כי הוטמן עוד בימי חייו של הקיסר או זמן קצר לאחר מכן. ערכו של המטמון נמוך, על כן קשה לדעת אם הוטמן בכוונה תחילה או שאבד לבעליו.

 

תאריך מטבעה מראה מקום כמות ר"ע
568/9 אנטיוכיה MIB 2, No. 46a 1 102978
573/4 ? MIB 2, No. 43a 1 102975
576/7 קונסטנטינופל MIB 2, No. 43a 1 102974
578-565 אנטיוכיה MIB 2, No. 46a 1 102977
578-565 ? ? 3 102976