שטח A
ריבועים D5-D3
. על גבי חול נקי התגלה רובד אדמה חומה (לוקוס 10), ובו אבנים קטנות, שברי כלי חרס, פריטי צור ועצמות, המתוארך לתקופה הניאוליתית הקרמית. בחלקו הצפוני של הרובד נחשף חלק מקבר (לוקוס 13), הבנוי מטין ומתוארך גם הוא לתקופה הניאוליתית הקרמית; את חלקו המערבי של הקבר חותכת מסילת הרכבת. מעל לרובד האדמה החומה התגלו מילויי אדמה במגוון גוונים (לוקוס 11; כ-2 מ' עוביים), ובהם שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית. המילויים נתמכו ממזרח בקיר שנבנה ברישול.


ריבועים G7 ,G6. התגלו שרידי בנייה והובחנו בהם שני שלבים (לוקוס 1). לשלב הקדום שייכת הפינה הצפונית-מזרחית של חדר, שניגשים אליה ממזרח רצפת גיר כתוש ומצפון ריצוף אבנים. שלב זה מתוארך על פי הממצא הקרמי שעל הרצפות למאה הו' לסה"נ; בממצא קנקן שלם שקוע ברצפה. לשלב המאוחר שייך קיר שאליו ניגש מצפון מפלס של אבנים קטנות המתוארך למאה הז' לסה"נ.


ריבועים C16-C13. נחשפו שרידים מקוטעים של קירות ורצפות והובחנו בהם שני שלבי בנייה (לוקוס 3). לשלב הקדום שייכת פינת מבנה שאליה ניגשת מצפון רצפת אפר; שלב זה מתוארך למאה הה' לסה"נ על סמך הממצא הקרמי שעל גבי הרצפה. לשלב המאוחר שייך קיר בכיוון מזרח–מערב שאליו ניגש מצפון מפלס של אבנים קטנות והוא מתוארך למאה הו' לסה"נ.


ריבועים C19 ,C18. התגלו שרידי גת בנויה באדמה חולית נקייה (לוקוס 2; איור 2). הגת תחומה בקיר, הבנוי משתי שורות של חלוקי אבן ובתווך שתי שורות של אבני גוויל בינוניות. מרכיבי הגת הם משטח דריכה (1.91 × 2.15 מ') ושני בורות איסוף (2.19 × 2.38 מ', 1.91 × 2.15 מ', כמטר אחד עומק), מצפון ומדרום לו. דופנות בורות האיסוף מטויחות בטיח הידראולי אדמדם, וקרקעית הבורות מרוצפת בפסיפס לבן גס שניכרים בו סימני תיקונים. ממשטח הדריכה ירדו שתי מדרגות לכל אחד מבורות האיסוף. במרכזם של משטח הדריכה ובורות האיסוף נקבעו בורות שיקוע עמוקים. בתחתית בור השיקוע שבבור האיסוף הצפוני שולב בסיס קנקן. בבורות האיסוף התגלה ממצא קרמי, המתוארך למן התקופה הביזנטית ועד לתקופה העבאסית.

 

שטח B
השטח מרוחק כ-20 מ' מערוץ נחל עקרון. נחפרה רצועה של שבעה ריבועים (B29-B23) מעל סלע קירטון בשטח קרקע חוסמס נקייה (כ-2 מ' עובי); במגע בין החוסמס לסלע הקירטון נמצא מפלס מי התהום. בצפון השטח התגלתה שכבת החוסמס סנטימטרים אחדים מתחת לפני השטח ואילו בחלק הדרומי של השטח היא התגלתה בעומק של כ-1.2 מ' מתחת לפני השטח. רק בשלושת הריבועים הדרומיים בשטח התגלו שרידים קדומים.


ריבועים B29-B27. התגלו שני בורות (לוקוסים 7, 8) שנכרו בשכבת החוסמס, ובהם מילוי של אבנים קטנות, כלי צור ושברים גסים של קרמיקה; הממצא מתוארך לתקופה הניאוליתית. כן התגלו שרידים של מבנה או מתקן גדול (לוקוס 12), גם הם מהתקופה הניאוליתית, ובהם קיר מעוגל שנבנה באבני גוויל ומפלס אדמה הניגש אל הקיר. מצפון לבור 7 התגלה חלקו התחתון של  כבשן לייצור כלי חרס מתקופת הברונזה התיכונה (לוקוס 5). בכבשן תא הזנה מוארך ותא בעירה עגול (2 מ' קוטר), שאל דופנותיו צמודות שלוש תמיכות בנויות לבני טיט. מדרום לכבשן התגלתה באר עגולה (לוקוס 4; 2.15 מ' קוטר, 2.1 מ' עומק; איור 3), שנכרתה בשכבת החוסמס עד לסלע הקירטון. בתחתית הבאר הובחנו מי תהום. המילוי בבאר כולל ממצא קרמי מעורב, שזמנו תקופות הברונזה התיכונה והברונזה המאוחרת. לפיכך נראה כי יש לתארך את סוף השימוש בבאר לתקופת הברונזה המאוחרת. מדרום ללוקוס 12 התגלה מבנה מלבני (לוקוס 6) על גבי קיר מהתקופה הניאוליתית; קירות המבנה נבנו מדבש וטויחו. צמוד למבנה התגלו שברים של גולגולת אדם, ולכן אפשר להניח שהמבנה הוא קבר שנשדד בזמן קדום. הממצא הקרמי במילויים מסביב למבנה ובתוכו מתוארך לתקופות הביזנטית והעבאסית. ממזרח ללוקוס 6, קרוב מאוד לפני השטח, הובחן קבר מכוסה באבנים מהוקצעות (לוקוס 9; לא נחפר). כיוון הקבר מזרח–מערב, כנהוג בקבורה המוסלמית.