באזור נעשתה פעילות פיתוח בת ימינו ויש לשער שזו הביאה לכיסוי רוב השרידים שבתוואי הסקר ולכך שאי אפשר היה לזהותם. בסקר תועדו 60 אתרים (1–8, 10–24, 26–44, 46–63; איורים 1–11). חלק מהאתרים, כגון מבני פילבוקס ודרכים, מתוארכים לעת החדשה ולהם חשיבות היסטורית; וחלקם, כגון מערה, קבר, ריכוזי צור וחרסים קדומים. נתזי הצור והחרסים נמצאו שחוקים ואי אפשר לתארכם, אך הם מעידים על פעילות נרחבת לאורך התוואי הן בתקופות היסטוריות הן בתקופות הפרהיסטוריות.

השרידים מן העת החדשה כללו שרידי מבנים מנדטוריים (1), מבני פילבוקס (6, 18, 26, 51, 56), גשרים (18, 20, 26, 30, 36–40, 44, 60), כבישים (2, 54) ותוואי של דרך או תשתית בנויה מאבני גוויל (7; 30 מ' אורך לפחות).
השרידים הקדומים כללו בארות (31, 55, 57, 63), חציבות (23), מערה שתקרתה קרסה (24), דרך (34), ריכוזי חרסים (3–5, 8, 11, 12, 14–16, 28, 29, 32, 33, 35, 43, 48–50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62) וריכוזי צור (4, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 27, 28, 32, 41, 43, 58). שרידי מבנים זוהו בחמישה אתרים: מבנה שסביבו תפזורת חרסים ונתזי צור (4), שרידי מבנה עות'מאני (42), קבר שיח' שכיפתו הרוסה (53) וקבוצת מבנים הבנויים מאבני גוויל (46, 47). כן נסקרו שולי האתרים תל זרור (8), תל תאנים (22) וחורבת שארי (53).