נחשפו 82 מ' מן האמה; קטע של 30 מ' נוקה ותועד. האמה, המגיעה לירושלים מדרום, נבנתה על קו גובה 740 מ' מעל פני הים. כיוונה דרום–צפון לאורך קו הגובה, היא פונה ב-45 מעלות מערבה וממשיכה לעבר העיר העתיקה בכיוון צפון-מערב–דרום-מזרח (איור 1). האמה נבנתה מאבני צור מתצורת מישאש והיתה שלמה ברובה (4.5 מ' רוחב בסיס) למעט קטע שניזוק סביב העקומה. נחשפה רק התעלה העליונה והמאוחרת ביותר (2.8 מ' רוחב) עם שרידי צינור חרס עגול אחוזים בטיח המתוארכים ככל הנראה לתקופה העות'מאנית.