קברים.

בקבר מתקופת הברונזה המאוחרת התגלתה קבורת יחיד בכיוון צפון-דרום. בשל הפרעות של חרדים הקבר לא תועד היטב ולא נקבע המין והגיל של הנקבר. בקבר התגלו קנקן, קערה, פכית מקורצפת ופכיות קיפריות מטיפוס Base Ring I (איור 1), המתוארכים למאה הי"ד לפסה"נ.

 

קברי הארגז (0.8 × 2.0 מ' מידות חיצוניות ממוצעות) נבנו על סלע הכורכר באבני כורכר מסותתות בציר מזרח-מערב. נחשפו 18 קברים מרוכזים בצפיפות. אבני הכיסוי של הקברים השתמרו רק בשישה קברים. בתוך כל קבר התגלה נקבר יחיד שהונח בתנוחת פרקדן. ברוב הקברים הונח ראש הנקבר בצד מזרח והפנים פנו למערב, פרט לקבר אחד (217) שבו הנקבר הונח בכיוון הפוך. כל הנקברים בוגרים. אפשר שהנקברים בבית קברות זה מוינו לפי גילם לאזורים שונים. ברוב הקברים לא התגלה ממצא קיראמי, פרט לשברים אחדים של כלי חרס שאולי נפלו אליהם. בין אבני הכיסוי של אחד הקברים התגלה קנקן שק המתוארך למן שלהי תקופת הברזל ועד לתקופה הפרסית. בשלושה קברים התגלו טבעות ברזל שהשתמרותן גרועה, ויש לשער שהן נענדו במקור על אצבעות הנקברים. בקבר אחד התגלתה פיבולה משולשת המתוארכת למן המאה הח' לסה"נ ועד לתקופה הפרסית. לא בטוח שהפיבולה מקורית לקבורה, שכן היא התגלתה ליד רגלי הנקבר ולא כפי שניתן היה לצפות על חזהו; כמו כן כיסוי קבר זה לא השתמר.

 

הקבורות הפשוטות התגלו לצד קברי הארגז, ובהן עשר קבורות שחלקן כמעט לא שרד. הנקברים הונחו בכיוון כללי מזרח-מערב, בגובה דומה לגובה קברי הארגז. רוב הקבורות לא ניתנות לתיארוך מפני שהממצא הקיראמי שהתגלה לידן מעורב וייתכן אף כי הוא נסחף אליהן. ליד אחדות מהקבורות התגלו מעט כלי חרס שלמים מתקופת הברזל 2. באחת הקבורות התגלה עגיל ברונזה פשוט בראש הנקבר, מטיפוס הנפוץ בארץ ישראל באלפים הב' והא' לפסה"נ. בקבורה אחרת התגלו עגיל ברונזה פשוט בראש הנקבר, וכן שרידי פיבולה מברונזה וידית מעצם של בעל חיים.

 

נראה כי קברי הארגז והקבורות הפשוטות שייכים לאותו בית קברות והם בני אותו זמן, מפני ששני טיפוסי הקברים נמצאים זה לצד זה בגובה ובכיוון דומים, והם אינם פוגעים האחד בשני. נראה כי יש לתארך את בית הקברות לתקופת הברזל 2, על סמך מעט כלי החרס השלמים שהתגלו ליד אחדות מהקבורות הפשוטות ועל סמך קנקן השק שזמנו למן שלהי תקופת הברזל ועד לתקופה הפרסית שהתגלה בין אבני הכיסוי של אחד מקברי הארגז.

 

ממצא אחר. מהתקופה הביזאנטית התגלו שלושה בורות אשפה גדולים ובהם ממצא קיראמי רב מאוד, עצמות בעלי חיים, גושי טיח, אבני פסיפס תעשייתי ומטבעות ברונזה. הממצא הקיראמי כולל בעיקר קנקני עזה וקנקני שק מצולעים להם צוואר זקוף קצר, וכן סירי בישול וכלים נוספים. עוד התגלו כמה קירות דלים, המתוארכים אולי לתקופה הביזאנטית ואפשר שהם מאוחרים יותר, ושברים רבים של אבן, אולי פסולת מייצור אבני פסיפס.

 

מהתקופה העות'מאנית התגלו מוקד קטן, שבתחתיתו שכבת שרפה ומעליה מילוי של שברי כלי חרס 'עזתיים', ושרידי קירות דלים, השייכים כנראה למבנה. כן התגלו תשתיות של רצפות, ובהן קיראמיקה 'עזתית', צמיד זכוכית ושברים של רעפי מרסיי. נראה כי אלה הם שרידים משלהי התקופה העות'מאנית, השייכים לכפר הערבי ששכן ביבנה.