החפירה נערכה בשטח חקלאי כחצי קילומטר מדרום לנחל שילה וכקילומטר מצפון לנחל מזור. במרחק כ-3 ק"מ מצפון-מזרח לחפירה נמצא מגדל צדק, כ-3.5 ק"מ מצפון נמצא מבצר אנטיפטריס וסמוך לחפירה עובר הכביש הרומי האימפריאלי לוד-דיוספוליס–אפק-אנטיפטריס (ר' איור 1). נפתחו שלושה שטחי חפירה ונחפרו בהם 29 ריבועים (איור 2). נחשפו גת מהתקופה הביזנטית (שטח A) ושרידים דלים של כבשני יוצר (שטחים B ו-C); הם נפגעו קשות מהפעילות החקלאית במקום.

בסקרים שנערכו באזור בעבר התגלו שרידים של חורבות ושל דרך קדומה (כוכבי ובית-אריה תשנ"ד: אתרים 162, 163, 206, 207). הגת בשטח A נחפרה בעבר ותוארכה למאות הה'–הז' לסה"נ (Sidi, Amit and Ad 2003), החפירה המחודשת בה נערכה במטרה לעמוד על מצב השתמרותה ולתעדה. במרחק כ-150 מ' מדרום-מערב לגת נחשף בעבר בית חווה (כ-4 דונם) מהתקופה הביזנטית (עד 2011; עזב 2016).
 
שטח A. נחשפה גת מורכבת (איור 3) ולה שני שלבים. בשלב הקדום נבנו משטח דריכה בור סינון ובור איגום. במרכז משטח הדריכה נחשף בסיס עגול למכבש בורג. מדרום, מצפון וממזרח למשטח הדריכה נחשפו משטחי משנה גבוהים ומתחתם תאים מקומרים. בשלב המאוחר נבנה מדרום למשטח הדריכה משטח דריכה נוסף, שדופנותיו טויחו בטיח הידראולי מעורב בחרסים ורצפתו עשויה פסיפס תעשייתי ובמרכזה בור איסוף קטן. במשטחי המשנה הצפוני (איור 4) והמזרחי (איור 5) נערכו חתכי בדיקה ונחשפו בהם שלוש שכבות של רצפות עשויות אבני גוויל קטנות שלוכדו בחומר מליטה מטיט אפור. רצפה דומה נחשפה גם במשטח המשנה הדרומי בחפירת הגת בעבר (Sidi, Amit and Ad 2003).
 
שטח B (איור 6). נחשפו שרידים דלים של כבשן יוצר (203L; איור 7), ובהם מעט לבנים ושכבה דקה של אפר. קו המתאר של הכבשן לא השתמר, ונראה שהכבשן נפגע עד מתחת לבסיס תא הבערה. לא התגלו ממצאים מתארכים, אך בשל קרבתו של הכבשן לבית החווה מהתקופה הביזנטית, נראה שיש לתארכו לזמן זה.
 
שטח C (איור 8). נחשפו שרידים דלים של כבשן יוצר, ובהם שכבה של לבנים צרופות (507L; איור 9), שכבת אפר ושרידי פחם. גם בכבשן זה לא התגלו ממצאים, אך ייתכן כי יש לתארכו לתקופה הביזנטית בשל קרבתו לבית החווה הסמוך.