בסיור התגלו שני דולמנים נוספים מטיפוסים אשר טרם תוארו במחקר (הרטל 2017; Fraser 2018). האחד, 'דולמן זוגי', שבו שני דולמנים חולקים טומולוס וגדרה היקפית שמתארה סגלגל, כמעט דמוי לב (איור 7:I), ולשני טומולוס טבעתי שבמרכזו מכתש עמוק (איור 7:II). ייתכן כי המכתש קשור למכתשים לא ברורים שהובחנו בכמה אתרי דולמנים שנחפרו לאחרונה (אלכסנדר 2017; ברגר ושרון 2017; ברגר וגוטשלק 2019).

 
מיקומו של שדה זה בין ריכוזי הדולמנים העיקריים ברמת הגולן, לצד קרבתו אל שדות הדולמנים בעמק החולה ובשמיר (Greenberg 2002:79–80), יאפשר אולי בעתיד להבין את הזיקה שבין שדות הדולמנים בצפון הארץ. דגמי הדולמנים החדשים בשדה שטרם הוכרו במחקר, מצטרפים לדגמים חדשים שזוהו בשנים האחרונות (הרטל 2017; Sharon et al. 2017). הסיור באתר הרחיב את המידע על גודלו של שדה הדולמנים והתפרסותו הנמשכת מאזור דבורה במערב (הרטל ובן אפרים 2014: אתר 39), עד אזור תל שיח' מרזוק במזרח (הרטל ובן אפרים 2014: אתר 33). עם זאת, נראה כי רק סקר מדוקדק ומקיף יוכל לאמוד את שטחו האמתי של שדה הדולמנים במקום ויסייע בהבנת מהותו.