נחפר ריבוע אחד (איור 2), ונחשפו בו שרידים של יסודות לקירות, מפלס חיים ותשתית.

במערב הריבוע נחשף יסוד קיר (W5; איורים 3, 4) עשוי מטיט ואבנים, הנמשך אל מחוץ לגבולות החפירה. מדרום-מערב לקיר 5, נחשף יסוד לקיר נוסף (W3), גם הוא עשוי מטיט ואבנים. אל קיר 5 ניגש מדרום מפלס של אדמת חמרה (L8; איורים 2:חתך 2–2; 5), כנראה תשתית לרצפה, אך זו לא שרדה. ממערב לקיר 5 נחשפה שכבה עבה (L9; איורים 2:חתך 1–1; 6, 7), המורכבת מאדמה, אבנים וחרסים, ככל הנראה תשתית לרצפה נוספת. ממצא כלי החרס מתוארך לתקופה האסלאמית הקדומה, ובו קערה (איור 8:1), פך (איור 2:8), קנקנים (איור 3:8–5) ונר (איור 6:8).