בדרום שטח החפירה נחשפו שני קירות (W106 — אורך חשיפה 5 מ', רוחב 0.5 מ'; W108 — אורך חשיפה 3.4 מ', רוחב 0.5 מ'; איור 3), שהושתתו על אדמה ונבנו מאבני גיר מסותתות (0.2 × 0.5 × 0.7 מ') וביניהן אדמה ואבנים קטנות. הקירות השתמרו לגובה של נדבך אחד. קיר 108 נמשך אל מחוץ לשטח החפירה. אל שני הקירות ניגשת ממזרח רצפה (L115 ,L113), שנבנתה מאבני גיר וביניהן אדמה ואבנים קטנות. נראה שהקירות והרצפה הם חלק ממבנה שנמשך אל מחוץ לשטח החפירה. בחפירה בדרום השטח התגלו שברי קנקנים מהתקופה הביזנטית (איור 3:4–7). בצפון שטח החפירה נחשף קיר (W112; אורך חשיפה 4.4 מ', רוחב 0.5 מ'; איור 5), שהושתת על אדמה ונבנה מאבני גיר מסותתות (0.25 × 0.40 × 0.40 מ'). הקיר השתמר לגובה של נדבך אחד. צמוד לקיר ממערב נחשף מתקן (L117), שהושתת על אדמה ונבנה מאבני גיר קטנות. בחפירת הקיר והמתקן התגלו שברי קנקנים מהתקופה הביזנטית (איור 1:4, 2, 8). נראה כי השרידים שהתגלו בחפירה הם חלק משולי יישוב שהתרכז ברובו בשטח התל בתקופה הביזנטית (המאות הו'–הז' לסה"נ). הקרקעות החקלאיות הרבות המקיפות את התל שימשו בעיקר לחקלאות ונראה כי היישוב לא התפשט אליהן.