בושנינו א' 2008. רמלה, בית אבו אל-הדא. חדשות ארכיאולוגיות 120.
 
טואג ר' 2006. רמלה, רח' מרכוס. חדשות ארכיאולוגיות 118.
 
טואג ר' 2013. רמלה. חדשות ארכיאולוגיות 125.
 
טורגה ח' 2005. רמלה (ב'). חדשות ארכיאולוגיות 117.
 
טורגה ח' 2009. רמלה, רחוב הרצל. חדשות ארכיאולוגיות 121.
 
עזב ע' 2011. רמלה. חדשות ארכיאולוגיות 123.
 
קוגן-זהבי א' 2004. רמלה. חדשות ארכיאולוגיות 116.
 
קוגן-זהבי א' 2011. רמלה. חדשות ארכיאולוגיות 123.
 
שיאון ע' 2009. רמלה, רחוב הרצל. חדשות ארכיאולוגיות 121.
 
שמואלי א' וארצי ב' 2006. רמלה. חדשות ארכיאולוגיות 118.
 

Toueg R. 2007. Excavations in Marcus Street, Ramla. Contract Archaeology Reports 2:11–31.