החפירה נערכה במזרח השטח המיועד לבנייה. לאחר הסרת חומר מילוי בגובה של כ-1.5 מ' נפתחו שני ריבועים (A ו-B, כל אחד 5 × 4 מ').

 

ריבוע A. במזרח ובמערב הריבוע נחשפו שרידים בנויים מאבני שדה קטנות(L11 ,L10, כ-0.7 מ' אורך חשיפה בכל אחד, כ-0.15 מ' רוחב, כ-0.15 מ' גובה חשיפה; איור 2), אולי תשתית קיר או רצפה. ממערב ל-L10 נמצא ריכוז אבני שדה קטנות, ככל הנראה יסודות של רצפה (L15). בריבוע החפירה ועד לגובה תשתית הרצפה נתגלו שברי כלים: גביע (איור 9:3), נר (איור 10:3) וכלי אבן מסטיאטיט (איור 12:3) המתוארכים לתקופה הפאטימית (המאות הי'–הי"א לסה"נ).

 

ריבוע B. התגלו שתי אבני גוויל מסותתות, ככל הנראה שרידי קיר (W4; איור 4), בציר צפון-מזרח–דרום-מערב, שהשתמר לגובה נדבך אחד. זמנו של הקיר אינו ברור ועם זאת מעליו נמצאו שברי כלים המתוארכים לתקופה הפאטימית (המאות הי'–הי"א לסה"נ): קערות סגרפיטו (איור 1:3, 2), סיר בישול (איור 3:3), קנקנים (איור 4:3, 5), פכים (איור 6:3, 7) וצפחת (איור 8:3). כן נמצאו טריזי חרס לכבשן יוצר (איור 13:3), המתוארכים לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הט'–הי"א לסה"נ). מתחת לגובה יסודות קיר 4 נמצא נר (איור 11:3) המתוארך לתקופה העבאסית (המאות הט'–הי' לסה"נ). ממזרח לשרידי הקיר נחשף קטע סגלגל של טיח לבן (L5; כ-0.3 מ' קוטר; איור 4), ייתכן תשתית של רצפה. מעל הטיח נמצאו חרסים המתוארכים לתקופה הפאטימית (המאות הי'–הי"א לסה"נ).

 
בחפירה נחשפו שרידי מבנה מן תקופה האסלאמית הקדומה וכן טריזי חרס המעידים על בית יוצר לכלי חרס שהיה ככל הנראה באזור.