הגת כוללת משטח דריכה רבוע (לוקוס 103), בור שיקוע מלבני (לוקוס 112) ושני בורות איסוף עגולים (לוקוסים 114, 115). משטח הדריכה (7 × 7 מ') נבנה על אדמה מפולסת באבני גוויל גדולות (0.5 × 0.5 מ') שעליהן הונחו אבנים קטנות ובינוניות שלוכדו בחומר אפרפר ובו טין, שברי חרסים וגיר כתוש, ומעליהן הונחה רצפה עשויה מאבני פסיפס גדולות. אבני הפסיפס הונחו בשורות אלכסוניות, פרט לשלוש שורות בהיקף הרצפה שהונחו במקביל לקירות המשטח ויצרו מסגרת. הבנייה האיתנה של משטח הדריכה נועדה לייצובו ולחיזוקו, שכן הופעלו בו לחצים קבועים לאורך זמן. המשטח הוקף בקירות שנבנו מאבני גזית, מהם השתמרו קטעים מהקירות הדרומי (W106

) והמערבי (W108). בחלקו הצפוני של משטח הדריכה שוקעה אבן ממל עגולה מבית בד ששימשה בשימוש משני, ובמרכזה חור רבוע שנועד לקיבוע מכבש בורג מעץ; תחתית הבורג קובעה באמצעות פין עץ שהונח בצורה אופקית מתחת לאבן.

 

ממשטח הדריכה זרם התירוש בתעלה בנויה שנהרסה ברובה, אל בור השיקוע (0.8 × 1.2 מ', 0.4 מ' עומק). הבור נחצב בסלע וטויח בשתי שכבות טיח, ובמקומות בהם תוקן הטיח נראים שברי כלי חרס בשכבת הטיח החיצונית. מבור השיקוע זרם התירוש בצינורות חרס (7 ס"מ קוטר, 0.4 מ' אורך) לשני בורות האיסוף. בורות אלה נחצבו בסלע, ורק הדרומי נחפר (2.3 מ' קוטר, 1.8 מ' עומק). הבור טויח בטיח חום-אדום וקרקעיתו רוצפה באבני פסיפס קטנות. בצדה הצפוני של דופן הבור התגלו שני זיזים ששימשו כמדרגות. אחד מהם הותקן משבר עמוד של סורג שיש שלו בסיס רבוע, והוא מעוטר בדגם מסותת של פרחי לוטוס (איור 2). במרכז בור האיסוף נחצבה גומת שיקוע עגולה (0.2 מ' קוטר, כ-0.3 מ' עומק).

 

ממערב לגת התגלו קטעים מקיר אבן (W109

) ומרצפה עשויה מאבני גוויל קטנות ובינוניות, ששימשה כנראה משטח המתנה לענבים לפני דריכתם.

 

בגת התגלה ממצא קיראמי המתוארך במקצתו לתקופה הביזאנטית וברובו לתקופה האסלאמית הקדומה (המאות הח'-הי' לסה"נ). בולטים בממצא כלים מטיפוס

Buff Ware בהם קערות (איור 5-1:3), קנקן (איור 11:3), פכים (איור 19-15:3, 23-21) ונר (איור 24:3). כן התגלו קערות (איור 9-6:3), קנקנים (איור 10:3, 12), גביע (איור 13:3), פכים (איור 14:3, 20), שברים אחדים של כלי חרס מזוגגים בצבע ירקרק ועצם חרותה (איור 25:3).