שטח A (איור 3). נחשפו שרידי מבנה מלבני, ובהם שלושה קירות (W3–W1), שנבנו מאבני גיר והשתמרו לגובה נדבך אחד (איור 4); הם לא השתמרו לכל אורכם. קירות 1 ו-2 יוצרים פינה, ואילו קיר 3 ניגש אל קיר 1 בחלקו הצפוני. רצפת המבנה לא השתמרה. מתחת למפלס הרצפה המשוער התגלו מילויי אדמה (L147), ובהם התגלה מגוון של שברי כלי חרס, המתוארכים למאות הב'–הו' לסה"נ, ובהם קערות (איור 5: 1–16), כלי בישול (איור 5: 17–26), קנקנים (איור 5: 27–41), אמפורה (איור 5: 42), פכים (איור 5: 43–45) ופכית (איור 5: 46). במפלסי אדמה שהתגלו מחוץ למבנה (L156 ,L135) התגלה ממצא קרמי זהה לזה שהתגלה בתוך המבנה. עוד התגלו בחפירת המבנה מעט שברי כלי זכוכית, שתוארכו לתקופות הרומית המאוחרת–הביזנטית, וכן שלושה מטבעות ברונזה, האחד של נירון שנטבע במטבעת אשקלון (54–68 לסה"נ; ר"ע 121665), השני מהשנים 364–375 לסה"נ (ר"ע 121663) והשלישי מטבע של חמש נומיות (522–537 לסה"נ; ר"ע 121664). מדרום לשרידי המבנה נחשפו שני קטעי קירות (W5 ,W4; רוחב 0.65 מ'), שנבנו באבני גיר והשתמרו לגובה נדבך אחד. מעל קיר 5 התגלה בור אפר

(L126; איור 6), המאוחר לקיר. סמוך לקירות 4 ו-5 התגלו מילויי אדמה, ובהם ממצא קרמי הזהה לזה שהתגלה במבנה.

 
שטח B. התגלה ריכוז חרסים, ובהם קנקני עזה (איור 7: 13, 14) שתוארכו לתקופה הביזנטית.
 
שטח C (איור 8). נחשפו שרידי קיר בן זמננו (W11; אורך חשיפה 3 מ', רוחב 0.6 מ'; איור 9), שנבנה באבני גיר ובבנייתו שולב צינור בטון. סמוך לקיר התגלו מילויי אדמה, ובהם שברי כלי חרס, הכוללים קערות מחופות אדום (איור 7: 1–3) שתוארכו לתקופה הביזנטית.
 
שטח E (איור 10). נחשפו שני קטעים של רצפה (L725 ,L721; מידות 8.5×11.0 מ'), שנבנתה מאבני גיר וכורכר. קטע הרצפה הצפוני נרחב, ובקצותיו הצפוני והדרומי התגלו תעלות שוד של קירות (W22 ,W21), שהיו בנויים בכיוון מזרח–מערב. על הרצפה התגלו שברים רבים של כלי חרס שתוארכו לתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, ובהם קערות (איור 7: 4–11), קדרה (איור 7: 12), קנקני עזה (איור 7: 15–21), קנקני שק (איור 7: 22, 23) ופכים (איור 7: 24–26). עוד התגלו על הרצפה מעט שברי כלי זכוכית, שתוארכו לתקופות הרומית–הביזנטית וכן חמישה מטבעות ברונזה, ובהם מטבע מהשנים 364–375 לסה"נ (ר"ע 119883), מטבע של ולנטיניאנוס הב' (383–392 לסה"נ; ר"ע 119884), מטבע של תיאודוסיוס הא' (383–395 לסה"נ; ר"ע 119881), מטבע מהמאה הד' לסה"נ (ר"ע 119885) ומטבע של יוסטיניאנוס הא' (527–538 לסה"נ; ר"ע 119880). בין שני קטעי הרצפה התגלו מילויי אדמה, ובהם התגלו שני מטבעות נוספים, ובהם מטבע מהמאה הד' לסה"נ (ר"ע 119876) ופוליס של יוסטינוס הא' (518–527 לסה"נ; ר"ע 119875). בחפירה במקומות אחרים בשטח התגלו ארבעה מטבעות נוספים, ובהם שני מטבעות מהשנים 364–375 לסה"נ (ר"ע 119877, 119878), מטבע מהמאות הה'–הו' לסה"נ (ר"ע 119882) ופלס מהתקופה האומיית (697–750 לסה"נ; ר"ע 119889).
 
בשטחים A ו-E התגלו עיקר שרידי הבנייה בחפירה. שרידים אלה מתוארכים לתקופות הרומית והביזנטית. בשל המרחק הגדול בין שני השטחים וההשתמרות הגרועה של השרידים אי אפשר לקבוע שהשרידים בשטחים A ו-E שייכים לאותו אתר.