עמק עכו

בקטע סקר זה חמישה אתרי התיישבות (איורים 1:1–5, 9:2, 10) ושלושה אתרים נקודתיים (איור 6:2–8) הקשורים ככל הנראה לאתר 9.
 
1. פיזור חרסים ושברי כלי צור מתקופת הברונזה הקדומה על פני שטח חקלאי מעובד. האתר זוהה בסקר קודם (הרשאה מס' 4925-A).
 
2, 3. גבולות מזרחי ומערבי של אתר (כ-20 דונם) המכוסה ברובו באבני גוויל קטנות ובינוניות ותפזורת של שברי אבני בזלת וצור גולמי, וחרסים מן התקופה הפרסית (המאות הו'–הה' לפסה"נ) ומן התקופות הרומית והביזנטית (המאות הא'–הו' לסה"נ). האתר זוהה בסקר קודם (הרשאה מס' 4504-A: אתר 1).
 
4, 5. גבולות מזרחי ומערבי של אתר (כ-15 דונם) דומה בצורתו ובממצאיו לקודמו. גם אתר זה זוהה בסקר קודם (הרשאה מס' 4504-A: אתר 2).
 
6, 7. שתי מערות חצובות עם פתח לדרום, זוהו בסקר קודם (הרשאה מס' 4925-A: אתרים 125, 126).
 
8. קיר תומך למדרגת עיבוד חקלאי בנוי מאבני שדה במגוון גדלים.
 
9. אתר חורבת עוצה, תל חשוב וידוע שנחפר ונחקר פעמים אחדות (IAA Report 41:5). בתל יישוב רב-תקופתי, למן התקופה הניאוליתית (האלף השמיני לפנה"ס) ועד לתקופה העות'מאנית (המאות הט"ז–הי"ז לסה"נ).
 
10. אתר פרהיסטורי (כ-80 דונם), המתאפיין בפיזור נרחב של פריטי צור. במכלול הצור גרעיני לבלואה, חודי לבלואה ומעט כלים נוספים, המצביעים על אחידות תרבותית, ככל הנראה מהתקופה הפליאוליתית התיכונה (חדשות ארכיאולוגיות 121: נקודה 629).
 
גבעת גיר מצפון לעמק עכו
בגבעת גיר נמוכה מצפון לעמק עכו נמצאו כמה אתרים נקודתיים (איור 11:2–17), בהם מערות קבורה (11, 12, 16), מחצבות (14, 15), גת (13) וכן סימון מודדים מהתקופה הרומית. האתרים זוהו בסקר קודם (חדשות ארכיאולוגיות 121: אתר 630, נקודות 36–40).
 
גבעות הקירטון מצפון לאחיהוד
מצפון ליישוב אחיהוד שני אתרי התיישבות על שתי גבעות קירטון קטנות סמוכות זו לזו (איור 18:3, 26) שנסקרו חלקית בסקרים קודמים ונחפרו (חדשות ארכיאולוגיות 123). בתוך האתרים ולצדם (איור 19:3–25) אתרים נקודתיים רבים, בעיקר מערות, גתות, מחצבות, כבשני סיד ומתקנים חצובים בסלע, וכן קירות, אבני בנייה וממצא רב של שברי כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית. חלק מן האתרים הנקודתיים נסקרו בסקר קודם (חדשות ארכיאולוגיות 123: אתרים 1–6) ואפשר לייחס אותם לאחד מאתרי ההתיישבות, 18 או 26.
 
18. האתר מדרום לכביש 85, מתאפיין בצפיפות רבה של ממצאים המעידים על התיישבות. בממצאים שרידי מבנים, קברים, מחצבות, כבשני סיד, כבשני חרס, חקלאות ותעשייה חקלאית המתאפיינת בגתות רבות ובמתקני סחיטה. חלק מהשרידים נסקרו בסקר קודם (הרשאה מס' 4504-A: אתרים 4–16) וחלקם נחפרו (חדשות ארכיאולוגיות 123; הרשאה מס' 5991-A).
 
19. פיזור של צור גולמי בשטח קטן (כ-0.5 דונם).
 
20. מתקן מיצוי מלבני (כ-0.5×1.5 מ') שכיוונו צפון–דרום מכוסה במילוי אדמה.
 
21. גת המנצלת משטח סלע טבעי. במערב הגת משטח דריכה רבוע (כ-3×3 מ'). במזרח הגת בור איגום שהורחב והוסב לבור מים חצוב (לפחות 2.5 מ' עומק) לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש. פתח הבור עגול (1.4 מ' קוטר) ובתחתיתו אדמת סחף.
 
22. גת. ניכר בור איגום ענק (כ-2×2×2 מ') שבדופן המערבית שלו חצוב גרם מדרגות.
 
23. חתך של מערה שחלקה הצפוני הרוס.
 
24. בור או מערה (כ-1.2 מ' קוטר הפתח) עם דופן צפונית הרוסה.
 
25. מערה שפתחה פונה צפונה ורובה טמון בקרקע.
 
26. אתר התיישבות על גבעה קטנה מצפון לכביש 85. על פני השטח פזורים חרסים רבים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית, וכן התגלו בו גתות, מתקנים חקלאיים, מחצבות ומערות. האתר נכלל גם בסקרים קודמים (הרשאה מס' 4504-A: אתרים 17–21; חדשות ארכיאולוגיות 123: אתרים 8–21) ונערכה בו חפירה קטנה (חדשות ארכיאולוגיות 122).
 
גבעות הקירטון ממזרח לאחיהוד
בין אחיהוד לבקעת בית הכרם עוד שני אתרי התיישבות (איור 32:6, 35), גבעה עם ריכוז של אתרים נקודתיים (איור 28:4) ושישה אתרים נקודתיים (איור 27:3, איור 29:4, 30, איור 31:5, איור 33:6, 34).
 
27. גת עם משטח דריכה מלבני (1.6×0.6 מ', לפחות 0.3 מ' עומק; איור 7) שבתוכו אדמת סחף, וממערב לו בור איגום עגול (0.6 מ' קוטר, 0.55 מ' עומק). סביב הגת משטחי סלע עם חציבות ופיזור רב של חרסים מן התקופה הרומית המאוחרת. הגת נסקרה בסקר קודם (הרשאה מס' 4504-A: אתר 22).
 
28. גבעה טרשית שטוחה שבסקרים קודמים נמצאו בה אבן ים של בית בד (איור 8), חציבות (הרשאה מס' 4504-A: אתר 23) וגת (חדשות ארכיאולוגיות 123: אתר 22). בחלק המזרחי של הגבעה התגלו שתי גתות ומתקן שלא היו ידועים קודם לכן (איור 9).
 
29. רוגם קטן מאבני גוויל במגוון גדלים, בעיקר קטנות, ומעליהן חרסים מן התקופה הרומית המאוחרת (הרשאה מס' 4504-A: אתר 24).
 
30. חציבה קטנה ולידה קיר התומך מדרגת עיבוד חקלאי (8 מ' אורך, 0.5 מ' רוחב) בכיוון מזרח–מערב, בנוי משני נדבכים של אבני גוויל בינוניות וקטנות (הרשאה מס' 4504-A: אתר 25).
 
31. קבר שיח' סריס, המכונה גם 'קבר הבדואי' – גל אבנים בתחתית מדרון, מתחת לעץ אלה מקודש המקושט בבדים ירוקים (איור 10).
 
32. שברי כלי חרס רבים, בעיקר קנקנים האופייניים לתקופת הברונזה התיכונה 2, בתוך מטע זיתים עתיק.
 
33. קו חציבה ישר, ככל הנראה תוחם משטח דריכה של גת המכוסה באדמה וצמחייה.
 
34. גת גדולה על מחשוף סלע ובה משטח דריכה מלבני (כ-3.0×3.5 מ') ומדרום לו בור איגום מכוסה במילויי אדמה וצמחייה.
 
35. חורבת גילון – אתר על גבעה שבראשה בנוי קבר שיח' ג'לון (כ-30 דונם) ובו שרידי כנסייה ושרידי בנייה מסיבית מן התקופה הביזנטית וכן חרסים למן התקופות הרומית ועד לתקופה העות'מאנית, עדות ליישוב מתמשך במקום.
 
חשיבות הסקר בהיותו חתך רוחבי במרכזו של הגליל המערבי. ממצאי הסקר מצטרפים לממצאים קודמים מסקרים ומחפירות המעידים כי עמק עכו היה מיושב ברצף למן התקופות הפרהיסטוריות ועד ימינו. בגבעות הגירניות שבין עמק עכו לעמק בית הכרם נמצאו מתקנים חצובים כגון בורות מים, מערות קבורה, מחצבות וגתות לצד שברי כלי חרס מן התקופות הרומית והביזנטית, המעידים על פעילות חקלאית ותעשייתית שרובה קשורה לשני אתרים ידועים, חורבת אחיהוד צפון (אתר 18), שחלקה הצפוני נמצא בשטח סקר זה, ותל ברווה הסמוך לחורבת אחיהוד צפון וגובל בשטח הנסקר מדרום-מזרח. אתר חשוב נוסף הוא חורבת גילון, שממערב לו נמצאו שתי גתות ואתר קטן מתקופת הברונזה התיכונה 2. בבקעת בית הכרם לא נמצאו אתרים, למעט עשרות עצי זית עתיקי יומין שלא צוינו במפת הסקר.