גת 1 כוללת משטח דריכה משופע למזרח (L101; מידות 3.5 × 3.3 מ'; איור 4) ובור איגום (L102; מידות 1.7 × 1.2 מ', 1.75 מ' עומק). לאחר שהגת יצאה מכלל שימוש הורחב והועמק בחציבה בור האיגום והוסב לגרם מדרגות המוליך אל פתח של מערת קבורה (L103; איור 5; המערה לא נחפרה). פתח מערת הקבורה מלבני וקשות (0.7 × 1.0 מ'). צמוד לפתח מצפון נחצב שקע לקליטת אבן גולל; האבן לא התגלתה. בבור האיגום שהוסב לגרם מדרגות הצטברה אדמה, שמעורבים בה שברי גלוסקמות חרס וחרסים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית הקדומה (המאות הג'–הה' לסה"נ). ממזרח לגת נחשף משטח סלע מפולס (L112).

 
גת 2 כוללת משטח דריכה רבוע (L104; מידות 2.9 × 2.9 מ') ובור איגום מלבני (L106; מידות 0.95 × 1.35 מ', 0.9 מ' עומק), המחוברים בתעלה (L105; אורך 1.35 מ', רוחב 0.15 מ', עומק 0.15 מ'). במרכז משטח הדריכה נחצב בור רבוע (L108; מידות 0.35 × 0.35 מ', 0.35 מ' עומק) להצבת בסיס של מכבש בורג; בבור 108 נחצב חור ניקוז המוליך אל תעלה 105. בפינתו הדרומית-מערבית של בור האיגום נחצב בור שיקוע (L111; מידות 0.4 × 0.4 מ', 0.2 מ' עומק). בתחתית בור האיגום נחשפו שרידי תשתית של טיח הידראולי, המורכבת מחלוקי נחל ואבני גוויל קטנות. מעל התשתית השתמרו מעט שרידי טיח. בבור האיגום התגלתה הצטברות אדמה, שמעורבים בה חרסים שחוקים מהתקופות הרומית המאוחרת והביזנטית הקדומה (המאות הג'–הה' לסה"נ). מדרום למשטח הדריכה נחשף ריכוז של אבני גוויל (L107; מידות 1.1 × 1.9 מ'), ששימש אולי משטח עבודה.
 
הממצא הקרמי בחפירה כולל שברי כלי חרס מהתקופה הרומית המאוחרת (המאות הג'–הד' לסה"נ), ובהם שפת קערה גלילית (איור 1:7), שפת קנקן גלילי (איור 2:7) ושבר ידית של קנקן גלילי (איור 3:7), וכן שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית הקדומה (המאות הד'–הה' לסה"נ), ובהם שפת קערה (איור 4:7) ושפת קנקן (איור 5:7).