ריבוע 1 (איורים 3, 4). בעומק של כ-0.3 מ' מתחת לפני השטח נחשפו יסודות של שני קירות שיוצרים פינה (W11,W10). הם נבנו באבני גוויל גדולות ובינוניות. ממערב, מצפון ומדרום ניגש אל הקירות מפלס של חלוקי נחל (L101–103; עובי 5–15 ס"מ), ובו מעט חרסים. מתחת למפלס החלוקים נחשפו מילויי אדמה (L107 ,L104), המונחים על מפלס חלוקי נחל נוסף (0.2–0.4 מ' עובי), שנוצר כנראה באופן טבעי בעת הצפה של הנחלים הסמוכים. בחלקו הצפוני של הריבוע, סמוך לפני השטח, נחשפו שרידי רצפה עשויה מאבני גוויל בינוניות (L105), הניגשת ממזרח אל קיר 11. רצפת אבני הגוויל הונחה על תשתית של אדמה כהה ומתחתיה מפלס חלוקי נחל (L106). נראה שמפלסי החלוקים 101–103 הם חלק מאותה תשתית, ומעליהם הייתה מונחת רצפה שלא השתמרה.

במילויי האדמה מתחת למפלסי חלוקי הנחל ומעליהם התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית, ובהם מעט קערות מטיפוסים Phocaean Red Slipped Ware (איור 5: 1, 2) ו-FBW (איור 5: 5), קנקני עזה (איור 5: 6) וקנקני שק (איור 5: 7, 8), וכן שברי כלי זכוכית המתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ).
 
ריבוע 2 (איורים 6, 7). בעומק 0.5 מ' מתחת לפני השטח נחשפה פינת מבנה
(W22 ,W20). בפינה הצפונית-מערבית של הריבוע נחשף קיר נוסף (W21). הפן הצפוני של קירות 20 ו-21 נבנה באבני גיר גדולות מסותתות למחצה ואילו הפן הדרומי שלהם נבנה באבני גוויל בינוניות וקטנות. קיר 22 נהרס ברובו. אל קיר 20 ניגשות מצפון ומדרום תשתיות (L202 ,L201; עובי 0.1–0.2 מ'), עשויות מחלוקי נחל בגדלים שונים ומעט אבנים וחרסים. תשתית דומה (L203) ניגשת אל קיר 21 מדרום וממזרח. מתחת לתשתיות נחשפו מילויי אדמה (L205 ,L204), המונחים על מפלס של חלוקי נחל (0.2–0.4 מ' עובי), שנוצר כנראה בעת הצפה, בדומה למפלס שהתגלה בריבוע 1. בפינה הצפונית-מזרחית של הריבוע, מעל קיר 22, התגלה ריכוז של אבני גוויל בינוניות (L200). בחתך הצפוני של הריבוע, בגובה של 0.1 מ' מעל תשתית 201, הובחנה שכבה של גושי טיט בהיר ואבני פסיפס לבנות, אולי שרידי רצפת פסיפס שלא השתמרה.
במילויי אדמה מתחת לתשתיות 201–203 ומעליהן התגלו שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית, ובהם קערה מיובאת מחופה אדום מטיפוס PRSW (איור 5: 3), קנקני שק (איור 5: 9, 10) ופקק של קנקן (איור 5: 11), וכן שברים קטנים של כלי זכוכית מהתקופה הביזנטית.
 
ריבוע 3 (איורים 8, 9). נחשף קטע של קיר (W30), שנבנה בדומה לקירות בריבוע 1 באבני גוויל גדולות ובינוניות. השטח משני צדי הקיר לא נחפר. במילוי אדמה מעל קיר 30 (L300) התגלה שבר של קערה מחופה אדום מטיפוס Cypriot Red Slip Ware (איור 5: 4), המתוארכת למאות הה'–הו' לסה"נ.
 
בשלושת הריבועים נחשפו שרידי בנייה חד תקופתיים, הדומים בבנייה, בכיוון הבנייה ובגובה. נראה ששרידים אלה הם חלק מאותו מכלול, אולי בית חווה, ששכן סמוך לשטחים חקלאיים. על סמך חתכי בדיקה שנערכו מסביב לשטח החפירה באמצעות מחפרון אפשר לשער שבית החווה השתרע בשטח של כ-4 דונם. שברי הקערות המיובאות שהתגלו בחפירה מלמדים כנראה שתושבי המקום היו אמידים. שרידי הבנייה מתוארכים על סמך הממצא הקרמי וממצא כלי הזכוכית לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הז' לסה"נ), תיארוך התואם לזמנה של הגת שנחשפה מצפון-מזרח לכאן. קרבתה של הגת לשרידי הבנייה מלמדת כנראה שהיא הייתה קשורה אליהם, ואפשר שמי שגר במקום גידל גפנים וייצר יין.