ריבוע 1

נחשף קיר קטוע (W1; איורים 3, 4) שכיוונו צפון–דרום ושניגש אליו קיר (W2) שאף הוא השתמר חלקית. הדפנות המערבית של קיר 1 והצפונית של קיר 2 טויחו בטיח אפור, עשיר בגריסי פחם. אל הקירות ניגשת רצפת גיר כתוש מהודקת (L50). בדופן הדרומית-מזרחית של הריבוע נחשף בור (איור 3: חתך 1–1) ובו שכבות אפר וחרסים לסירוגין.  
 
ממצא כלי החרס מעל הרצפה המתוארך לתקופה האסלאמית הקדומה, המאות הח'–הי"א לסה"נ, כלל קערה עמוקה (איור 1:5), קערה מזוגגת בזיגוג חד-גוני ירוק ומעוטרת בפסים חרותים (סגרפיטו), במריחות צבע חום כהה בפנים (איור 2:5), סיר בישול (איור 3:5), קנקן (איור 5:5) ופכית (איור 9:5). מתחת לרצפה (L54) נמצאו סיר בישול פתוח (איור 4:5) ופכים (איור 6:5–8).
 
ריבוע 2 
נחשפה רצפה (L51) שכמו בריבוע 1 עשויה אף היא מגיר כתוש ומהודק. תחתיה נמצאה תעלת מים (איורים 3: חתך 2–2, 6) מקורה בלוחות אבן קטנים, לא אחידים (איור 3, A). התעלה (0.12 מ' רוחב, 0.18 מ' רוחב הדפנות A2 ,A1, עומק 0.2 מ') הזרימה מי שתייה מצפון לדרום.
 
ממצא כלי החרס מעל הרצפה כלל קערות (איור 1:7–5), בהן קערה עמוקה (איור 1:7), קערה מזוגגת בזיגוג חד-גוני ירוק, במריחות צבע חום כהה בפנים ובטיפות זיגוג בחוץ (איור 2:7) וקערה מזוגגת צהוב מבפנים (איור 5:7), סירי בישול (איור 6:7–8), פך (איור 9:7) וידית מעוטרת של פך (איור 10:7).
 
ריבוע 3 
נחשפה רצפה (L52; איור 8) עשויה אף היא מגיר כתוש ומהודק.
 
ממצא כלי החרס מעל הרצפה כלל קערה עמוקה (איור 1:9), קערה מזוגגת בצבע צהוב בפנים ומעל השפה בחוץ (איור 2:9), קערה מטיפוס קרבשניט (איור 3:9), קערה מטין חום (איור 4:9), קערות מטין צלהב (איור 5:9, 6), קנקנים (איור 8:9, 9) ופכית מטין צלהב (איור 11:9). מתחת לרצפה נמצאו קערה בזיגוג חד-גוני ירוק מעוטר במריחות צבע חום כהה בפנים ובטיפות זיגוג בחוץ (איור 7:9) ופך (איור 10:9).
 
השרידים הארכיטקטוניים שנחשפו בחפירה שייכים למבנים ומתקנים, המתפרסים מעבר לגבולות החפירה, מן התקופה האסלאמית הקדומה, במאות הח'–הי"א לסה"נ. תמונה דומה עולה מן החפירות בשטחים המרוחקים ממרכז העיר בתקופה זו.
השימוש במבנים/מתקנים פסק במהלך המאה הי"א לסה"נ ככל הנראה בעקבות רעידות האדמה שפקדו את העיר במאה הי"א, בשנים 1033 ו-1068.