החפירה נערכה בשני קטעים משני צדי התעלה, שהיתה תחומה בין שני צינורות המרוחקים כמטר אחד משני צדיה. בדופן המזרחית של התעלה נתגלה קטע של האמה שאורכו כחצי מטר (איור 1) ובדופן המערבית נתגלה קטע שאורכו כמטר אחד (איור 2).  בשני הקטעים השתמרה האמה לרוחב של 1.1 מ' ולגובה מרבי של 0.65 מ'. נראה כי הקירות נבנו מאבני גוויל שגודלן לא עולה על 0.2 מ' ושלוכדו בחומר מליטה אפור. בתוך חומר המליטה נתגלו שרידי חומר אורגני שרוף, בעיקר גלעיני זיתים. קטעי האמה נמצאו הרוסים ונראה כי היא נפגעה בעבר משוד אבנים ומקריסת דופנות התעלה שהוליכה את המים. בתוך התעלה נתגלו אבני גוויל שנפלו כנראה מהקירות ולכן רוחב התעלה אינו אחיד – בקטע המזרחי הרוחב המרבי הוא 0.15 מ' ובקטע המערבי 0.45 מ'. שרידי טיח ורדרד שכלל אבנים קטנטנות נראו בתוך התעלה, בעיקר בפן הצפוני שלה. בתוך התעלה נתגלו שברי כלי חרס מן התקופה האסלאמית הקדומה שנראה כי שימשו תשתית לשכבת טיח.