בחפירה נחשף נדבך יסוד של קיר (W1), שנבנה מפן חיצוני של אבנים מוחלקות ומפן פנימי של אבני גוויל. הקיר הושתת על מילוי אדמה (L101) שנחפר עד לחול. סמוך לקיר מצפון נחשף בור מים (L102; איור 4), שלו פתח מלבני (0.1 × 0.2 מ') שנבנה כמגלש; דרכו זרמו מים אל הבור, כנראה באמצעות מרזב (איור 2: חתך 1–1). נחשף גם חלק מקמרון דמוי חבית המכסה את הבור. על סמך המבנה האלכסוני של הפתח ומידותיו הקטנות נראה כי הוא לא שימש לשאיבה, ואילו פתח השאיבה נמצא מחוץ לשטח החפירה. בקצה הצפוני של הריבוע נחשפו שרידים דלים של קיר נוסף (W2). בחפירה התגלו שברי כלי חרס המתוארכים לתקופות העבאסית והפאטימית, ובהם קערת סגרפיטו (איור 1:5), קערה פשוטה (איור 2:5), מחבת מזוגגת (איור 3:5), סיר בישול (איור 4:5), שני קנקנים מטיפוס זיר (איור 5:5, 6) ופך מסננת (איור 7:5). המבנה ובור מים מתוארכים לתקופה הפאטימית, אך ייתכן שבור המים נבנה בתקופה העבאסית והמשיך לשמש גם בתקופה הפאטימית.