מכבשן הסיד השתמר רק חלק מבור עגול חצוב (L104; איורים 2, 3), ששימש תא בערה. על קרקעית הבור הצטברו אפר, פחם וגושי סיד. קיר השדה (W1; איורים 4, 5) נבנה הישר על הסלע בכיוון מזרח–מערב מאבני שדה גדולות. על פני השטח סמוך לקיר התגלו שברים של קנקנים מהתקופות הפרסית וההלניסטית (איור 1:6, 2) וכן נתזי צור. שני הקברים נחצבו במחשוף סלע בכיוון צפון–דרום (L103; איורים 7, 8). הקבר המזרחי מלבני (כ-0.6 מ' עומק), וייתכן שחציבתו לא הושלמה. הקבר המערבי מלבני גם הוא ועמוק יותר (כ-0.7 מ' עומק), והוא נוקה עד לחשיפת ראש מקמר בדופנו המערבית. השרידים שהתגלו בחפירה נמצאים בשולי יישוב קדום ששכן בראש התל; שולי היישוב שימשו לחקלאות, תעשייה וקבורה.