בחפירה (7×7 מ') נחשף בור מים עגול (לוקוס 102; כ-8.5 מ' קוטר מרבי, 3.6 מ' עומק; איורים 1, 2), החצוב במשטח סלע; חלק מתקרת הבור נפגעקודם לחפירה מכלי מכני. בתקרת הבור נקבעו שני פתחים (איור 3): פתח במרכז התקרה, שרק פינתו שרדה (לוקוס 101; 0.50×0.75 מ', 0.65 מ' עומק), אך דומה כי מתארו היה מלבני; ופתח שעוצב כפיר מלבני (לוקוס 105; 0.8×1.2 מ', 1.2 מ' עומק), שנחצב בחלקו הדרומי-מזרחי של הבור. ממערב לבור חצובות שלוש תעלות (לוקוסים 110–112; 0.10–0.15 מ' רוחב, 5 ס"מ עומק) מטויחות בשכבה דקה של טיח אפור, אשר הוליכו מים בשיפוע קל לעבר הבור: תעלה 110 (2.2 מ' אורך), החצובה מצפון-מערב לבור, ותעלה 111 (3 מ' אורך), החצובה מדרום-מערב לו, מתאחדות לתעלה 112 (0.8 מ' אורך), המסתיימת בפתח שמעל מרכז הבור. רצפת הסלע של הבור הוחלקה היטב, ודופנותיו טויחו בטיח אפור מעורב בחצצים קטנים; הטיח שרד רק בחלקו העליון של הבור. על הדפנות, כולל על שרידי הטיח, אפשר להבחין בסימני חציבה, אולי עדות לחציבה שנועדה להרחיב את הבור.

 
מצפון-מזרח לבור נוקה מתקן מלבני חצוב (לוקוס 106; 0.7×1.4 מ', 0.26 מ' עומק; איור 4) שתפקידו אינו ברור, אך דומה כי זה היה קשור לבור המים הסמוך. כן נוקתה תעלה (לוקוס 104), ככל הנראה טבעית, הנמשכת בחלקו הצפוני-מערבי של הבור ובמפלס נמוך מפתחיו.