בקטע הצפוני של החתך נחפרו חלקים מדפנות האמה ומרצפתה. בצפונו של קטע זה (לוקוס 100; 1.1 ×2.2 מ', 0.2 מ' עומק; חתך 4-4; איור 2) השתמרו הדופן המזרחית של האמה, שנבנתה באבני שדה קטנות שטויחו בשתי שכבות של טיח לבן, וכן רצפת האמה, שנבנתה באבני שדה קטנות ואדמה חומה שהונחו על הסלע וטויחו בטיח לבן (לוקוס 104). מהדופן המערבית השתמרו רק שרידי טיח. בדרומו של קטע זה (לוקוס 102; 0.6×1.6 מ', 0.4 מ' עומק; חתך 1-1; איור 3) נחשפו שתי הדפנות של האמה, שנבנו על הסלע מאבני שדה מעובדות למחצה וטויחו, וכן רצפת האמה, שנבנתה מאבני שדה ואדמה חומה וטויחה בארבע שכבות של טיח לבן. בחפירת הקטע הצפוני של החתך התגלה ממצא קרמי מהתקופה הביזנטית (המאות הד'-הו' לסה"נ). מעל רצפת האמה (לוקוס 100) התגלו קדרה מטיפוס Arched-Rim Basin (איור 4: 1), קערה מטיפוס FWB (איור 4: 3), קערה מטיפוס Rouletted Bowl מעוטרת באמצעות גריעה (איור 4: 4) ושבר נוסף של קערה (איור 4: 5). בין אבני השדה שמהן בנויה רצפת האמה (לוקוס 104) התגלה שבר קדרה מטיפוס Arched-Rim Basin (איור 4: 2).
בקטע הדרומי של החתך נוקה חלק מהדופן המערבית של האמה (W1; כ-5.5 מ' אורך מרבי; איור 5), שנבנתה על הסלע מאבני שדה קטנות ואדמה וטויחה. בחלקה הדרומי של הדופן הובחנו לפחות חמש שכבות של טיח לבן (חתך 3-3).