שלב II. נחשף חלק ממבנה, ובו שלושה חדרים (3-1) ושני מרחבים (4, 5). בחדר 1 (לוקוס 203) נחשפה רצפה (2.30×3.25 מ') עשויה טיח בצבע לבן-בז', עשיר בגריסי צדפים, המושתת על חלוקי נחל. נחשפו שניים מקירות החדר (W7 ,W1), שנבנו משני פנים של אבני כורכר, חלקן מסותת היטב, ובתווך מילוי אבנים; הם השתמרו לגובה שלושה נדבכים (0.6 מ'). הקירות טויחו בטיח דומה לזה של הרצפה. קיר 7 קצר, והקצה הדרומי שלו מיושר. נראה כי צמוד אליו היה קבוע פתח, שחיבר את החדר אל מרחב 4. חדר 2 נחשף במלואו (לוקוס 200; 3.1×5.7 מ'). הקירות המזרחי והצפוני שלו

(W6 ,W3) נבנו באופן דומה לקירות חדר 1, והם השתמרו לגובה שלושה נדבכים (0.75 מ' לערך). ראשו של קיר 3 בולט כדי 5 ס"מ מעל רצפת החדר. רצפת החדר עשויה מאבני פסיפס לבנות, גסות, התחומות במסגרת של שלוש שורות של אבני פסיפס אדומות. בקירות החדר נחשפו שני פתחים, האחד (A) קבוע בפינה הצפונית-מערבית והשני (B) קבוע בצדו הדרומי של קיר 3. הרצפה סמוך לפתח A רוצפה באבנים קטנות התחומות מצפון וממזרח באבנים מסותתות. הפתח גובל באבני הפסיפס האדומות של רצפת חדר 2. אבן הפותה (0.25×0.25 מ') התגלתה באתרה. ריצוף פתח B (רוחב 0.5 מ') מחבר בין חדר 2 למרחב 5, ונבנו בו שתי מדרגות. בחלק הצפוני של קיר 3 נחשפה תעלה (C; כ-0.6 מ' אורך, 0.13 מ' רוחב, 0.7 מ' גובה), המחברת בין חדר 2 למרחב 5. בחדר 3 (לוקוס 205) התגלו שלושה קירות תוחמים (W4-W6), שבנייתם שונה זו מזו. קיר 6 (0.5 מ' רוחב) נבנה משני פנים של אבנים. קיר 5 (0.6 מ' רוחב) נבנה משני פנים של אבנים קטנות ובתווך שורה של אבנים מוארכות. קיר 4 (0.95 מ' רוחב, 0.74 מ' גובה השתמרות) נבנה משני פנים של אבנים גדולות ובתווך שתי שורות של אבנים קטנות. החדר רוצף באריחי חרס גדולים (0.4×0.5 מ'), מהם השתמרו שניים באתרם. במרחב 4 נחשפו רק שרידים משני קירות התוחמים את המרחב מצפון (W2 ;כ-3.3 מ' אורך חשיפה) וממערב (W7). בקיר 2 נקבע פתח מדורג, והשתמרה בו אבן הפותה באתרה. במרחב 5 (4.0×7.6 מ' שטח חשיפה) נחשף מבנה מעוגל, שנבנה מפן חיצוני של אבני כורכר מסותתות ובתווך מילוי של אבנים קטנות; המבנה גבוה כדי 0.8 מ' מעל מפלס הרצפה. במרחב נחשפה רצפה (לוקוסים 206, 208) עשויה מכורכר כתוש ומהודק; היא ניגשת אל קיר 3. על הרצפה, סמוך לתעלה C שבקיר 3, התגלו שרידי אפר (4 ס"מ עובי) בשטח שקוטרו 1.2 מ', המלמדים שהתעלה העבירה אוויר חם.   

 
שלב I. במבנה נערכו שינויים מעטים. הפתחים המחברים בין מרחב 5 לחדר 2 ולמרחב 4 נחסמו בבנייה של אבנים ללא חומרי מליטה. במרחב 5 נבנתה רצפה חדשה מכורכר כתוש ומהודק (לוקוס 201), הגבוהה כדי 0.45 מ' מרצפת שלב II.
 
הממצא בחפירה כולל שברים רבים של כלי חרס, רובם קנקני עזה, מטבע, שברי שיש ושברים של רעפים ואריחי ריצוף מחרס. הממצא הקרמי בשני השלבים מתוארך לתקופה הביזנטית. בשלב II, מעל רצפת מרחב 5, התגלו שברים של קנקני עזה (איור 3: 5-1) וכלי אנטליה (איורים 3: 8, 9). בשלב I, מעל רצפת מרחב 5, התגלו שברים של קנקני עזה (איור 3: 6, 7). קנקני עזה שנחשפו בחפירה היו נפוצים במישור החוף הדרומי במאות הה'-הז' לסה"נ. כלי האנטיליה נפוצים לאורך מישור החוף ומתוארכים למאות הו'-הז' לסה"נ. המטבע (ר"ע 97976) התגלה על רצפת שלב II במרחב 5 (לוקוס 206). הוא נטבע בקרתגו, כנראה במאה הו' לסה"נ, ונושא דגם של כוכב, שלו שמונה זרועות בתוך עיגול. מטבעות נוספים מאותה מטבעה נחשפו באזור אשקלון. שברי השיש כוללים עשרה שברים בצבעים אפור, לבן בהיר ולבן כהה, שני שברי שיש בצבע ירוק ושבר שיש נוסף בצבע אפור בהיר (17.5 ס"מ אורך) שהתגלה סמוך לפני השטח (איור 3: 10). אריחי הריצוף שהתגלו בחפירה דומים לאריחי החרס שהתגלו באתרם בחדר 3.