האתר, במפגש נחל כסלון היורד ממזרח עם ערוץ היורד מצפון-מזרח, נפגע מקווי חשמל וביוב ונטיעות עצים צמוד לכביש 38. בחתכי בדיקה נחשפו מפלס אבנים, חרסים ופריטי צור רבים. נפתחו שני ריבועים (4×4 מ' כל אחד; איור 2).

מתחת למילוי אדמה בן ימינו (לוקוס 100; איור 3) נמצא בשני הריבועים מפלס של אבני גיר קטנות–בינוניות שבורות. מפלס האבנים השתרע על פני כל שטח הריבוע הדרומי (לוקוס 103; איור 4) ואילו בריבוע הצפוני (לוקוס 102; איור 5) הוא נמצא רק בדרום ובמערב. על מפלס האבנים נמצאו חרסים בשיכוב אופקי ופריטי צור רבים. מפלס האבנים פורק ומתחתיו נמצא מילוי אדמה כהה עם מעט חרסים וצור.
נראה כי עיקר ממצא כלי החרס שייך לתקופת הברונזה הקדומה 1 וכי מפלס האבנים שייך ליישוב גדול שנחשף בחפירות נוספות באתר (ר' חדשות ארכיאולוגיות 120, חדשות ארכיאולוגיות 121; רישיונות מס' 311/2006-B-322/2007 ,B).