שכבה A

נחשפו שלושה קירות של חדר (W103 ,W102 ,W101; לוקוס 10; איור 1), בנויים מחלוקי נחל ומטויחים בטיח הידראולי בצדם החיצון. מערבית לחדר נמצא קיר נוסף
(W108, לוקוס 31) שבצדו הדרומי-מערבי נתגלה מתקן. דרומית-מזרחית לקיר 101 נמצאו קטעי קירות (W113-W111) של חדר נוסף שלא נחפר.
בחשיפת קירות 103 ו-108 נמצאו ארבעה מטבעות, מהם זוהו שלושה פלסים, אחד אומיי מימי מרוואן אבן בשיר (710-705 לסה"נ; ר"ע 97967) ושניים עבאסיים (אחד מתוארך ל-832 לסה"נ; ר"ע 97970, 97966).
ממצא כלי החרס משכבה זו כלל: קערות (איור 1:2, 2), קדרות (איור 3:2, 4), מחבת (איור 5:2), וקנקנים (איור 6:2, 7) האופייניים לשלהי התקופה הביזנטית–התקופה האומיית וכן נר תמים (איור 8:2) מהתקופה העבאסית.
 
שכבה B
מתחת לקירות חדרי המבנה העליון נמצאו קירות שני חדרים השייכים למבנה קדום. בצפון יוצרים קירות W106 ,W107 ,W104 חדר שקירו הצפוני לא נמצא והוא מחולק לחדרים בקיר מחיצה (W110). ממזרח לקיר 104 נמצא בסיס עמוד עגול משולב בתשתית רצפה (לוקוס 34) שעליה נמצאו קערת LRW (איור 1:3), קנקני עזה (איור 2:3, 3), פכית (איור 4:3) ונר סנדל תמים (איור 5:3) המתוארכים למאה הו' לסה"נ. מדרום-מערב לחדר זה נמצאו קירותיו הצפוני והמערבי (W105 ,W109) של חדר נוסף.
 
קיר 101 משכבה A נהרס בחלקו מבור אשפה רחב ממדים (3 מ' עומק), אולי בן זמננו. בבור נמצאו שברי כלי חרס הכוללים בסיס מורטריה (איור 1:4) וכלי לקיטוס (איור 4-2:4) מהתקופה הפרסית (המאה הד' לפסה"נ), שברי בסיסים של קערות טרה סיגילטה מהמאה הא' לסה"נ (איור 5:4, 6) עם שברי כלי חרס מהמאה הו' לסה"נ, שמקורם בשכבה B. שטח החפירה המצומצם לא אפשר לעמוד על מקור הכלים הקדומים שנמצאו בבור האשפה ולקבוע את מועד חפירתו.

נמצאו 11 מטבעות מן התקופה הביזנטית, 10 מהם זוהו. חלקם תוארכו למחצית השנייה של המאה הד' לסה"נ (ר"ע 97961, 97965, 97972, 97973) והשאר, רובם עריכים קטנים, תוארכו למאה הו' לסה"נ וכללו חמישה מטבעות (ר"ע 97960, 97963, 97964, 97969, 97971) בעריך פנטנומיום (5 נומיות). המטבע המאוחר (ר"ע 97962) הוא הקסנומיום (6 נומיות) מימי הרקליוס הא' ממטבעת אלכנסדריה (618-613 לסה"נ).