השטח הצפוני-מערבי
נחפרו שבעה ריבועים (F15a-b ,F11a-e) ונוקתה גת בראש הגבעה (F17).
הממצא בחמישה מריבועי החפירה (F11a-e) תוארך לתקופת הברונזה הקדומה 2 ובשלושה מהם (F11a; איור 2; F11d ,F11b; איור 3) נתגלו קירות ושרידי רצפות שעליהם כלי חרס, עצמות בעלי חיים וכלי צור. הקירות בנויים מאבני גוויל בגודל בינוני והרצפות עשויות עפר מהודק בשילוב לוחות אבן שטוחים (איור 4).
בריבוע F11b נתגלו שרידי החומה הצפונית שתחמה את היישוב בתקופת הברונזה הקדומה 2. הפן הדרומי של החומה בנוי אבנים גדולות, הצפוני לא התגלה. אל הפן הדרומי ניגשים קירות המעידים כי מבני היישוב נסמכו לחומה. ראשי הקירות נראו בפני השטח אך לא נחפרו. צפונית לחומה הובחנו קירות נוספים הבולטים מפני שטח ולאורך שניים מהם נפתחו שני ריבועים (F15a-b) ונחשפו שרידי טרסות חקלאיות מן התקופה האסלאמית הקדומה.
צפונית לריבועים אלה (F15) זוהו ראשי קירות בפני השטח שעל פי פיזורם ואופי אבניהם נראה כי רובם טרסות חקלאיות, אך על פי המדרון המתון העולה לאתר שמתקופת הברונזה הקדומה, ייתכן כי חלקם תוחמים דרך עתיקה.
 
השטח הדרומי-מערבי
נחפרו תשעה ריבועים (F10b-f ,F6 ,F1-3), שבחלקם (F1-3) לא נתגלו שרידי בנייה או מפלסי חיים.
בריבוע F6 נתגלו מתקנים, הכוללים בור מים ובודדה מתקופת הברזל.
בריבועים F10b-f (איורים 5, 6) הנמצאים לאורך השטח הגבוה בדרום נחשפו שרידי בנייה, הכוללים חומה (4-3 מ' רוחב) בנויה אבנים גדולות ובתווך מילוי אבני גוויל בינוניות. דרומית לחומה לא נתגלו שרידי בנייה למעט מפולות אבניה. בריבוע F10c החומה עובתה ונוסף לה פן צפוני חדש (7 מ' רוחב). רצפת עפר הניגשת לחומה מצפון תוארכה לתקופת הברונזה הקדומה 2. 

כ-20 מ' צפונית לחומה, באזור סלעי גבוה, נמצאו מתקנים חצובים רבים, בעיקר ספלולים ואגנים. בחתכי בדיקה שנעשו בין שטח זה לחומה בעזרת כלי מכני נחשפו מפלסי חיים וקירות מתקופת הברונזה הקדומה.

השטח הדרומי-מזרחי

נפתחו 13 ריבועים (F19 ,F10a ,F7a-d ,F5a-f ,F4), אלה שבשטח העליון של הגבעה, תוארכו לתקופת הברונזה הקדומה 2 ואלה בשיפוליה המזרחיים (F7a-c) תוארכו לימי הבית השני.
בריבוע F7d נחשף קיר גדול ומרשים בנוי שתי שורות אבנים מסותתות; ממערב ניגשים אליו קירות ורצפות שעליהם נמצאו כלי חרס, ממצא כלי צור ועצמות בעלי חיים. המשך הקיר זוהה גם בפני שטח במדרגה העליונה של הגבעה. ייתכן כי זהו חלק מביצור היישוב בתקופת הברונזה הקדומה 2 המקיף את הגבעה.
בארבעה מריבועי F5 (איור 7) ובריבוע F4 נתגלו שרידי קירות ורצפות של מבני מגורים מתקופת הברונזה הקדומה 2. על הרצפות נתגלו שרידי מתקנים, כלי חרס, עצמות בעלי חיים וכלי צור.
מזרחית לריבועי F5, על שפת המדרון, נראו בפני שטח שרידי החומה המזרחית ולצדה מערה שלא נחפרה מטעמי בטיחות.
בריבוע F19, ברום המדרון הדרומי-מזרחי, נחשף קיר מתעגל במקצת שכיוונו דרום-מערב–צפון-מזרח) השייך למבנה מתקופת הברונזה הקדומה 2. המבנה נסמך אל החומה מבחוץ וייתכן שהוא מגדל.
בריבוע F10a נעשה חתך לצד החומה הדרומית, במקום שבו ניכרת ירידה תלולה בגובה קו החומה. נחשף הפן הדרומי של החומה וחלק ממילוי אבניה. נראה כי הירידה בגובה החומה בפני השטח נגרמה מפגיעה מאוחרת, אולי כלי מכני.    
בריבועים F7a-c נתגלה ממצא מהתקופה ההלניסטית והתקופה הרומית הקדומה. בריבוע F7c נתגלו תחת רצפה מהתקופה ההלניסטית קירות מסוף התקופה הפרסית–תחילת התקופה ההלניסטית (איור 8). במדרגה שבין F7c ל-F7b נמצא בפני שטח מקווה טהרה ששרידי טיח לבן ניכרים בדופנותיו ובדופן הדרומית של הכניסה.

בריבוע F7b נחשפו קירות מבנה עשויים אבני גוויל (W7 ,W6 ,W5) שאליהם ניגשת רצפת סלע מפולסת שחצוב בה אמבט ישיבה. את האמבט ביטלה בשלב  מאוחר רצפת עפר כבוש. הקירות נמשכים בריבוע F7a, הנמוך יותר. קירות חדר נוסף מהמבנה נראו בפני השטח מצפון ובאחד מהם נמצא סף  הכניסה למבנה. בחדר שנחשף בריבוע F7a נתגלו שתי רצפות עפר מהודק מעורב בגיר (איור 10), התחתונה (לוקוס 1033) תוארכה לתקופה החשמונאית והעליונה (לוקוס 1028) לתקופה הרומית הקדומה.

השטח הצפוני-מזרחי

החלק הצפוני-מזרחי של השטח תלול יותר ובפני השטח ניתן להבחין בקירות רבים המצטרפים למכלולי מגורים. נפתחו 14 ריבועים
(F16 ,F14a-d ,F12a-d ,F9d ,F9b ,F8a-d ,F7e) ונוקתה הכניסה למקווה טהרה (F13).
ריבוע F7e נפתח בראש הגבעה, סמוך למדרון הצפוני, ולצד קיר גדול בנוי אבני שדה מהוקצעות, שהשתמר לגובה ארבעה נדבכים. אל הקיר ניגשת רצפת עפר מהודק שעליה נמצאו חרסים מעורבים ולכן לא ניתן היה לתארך אותו בוודאות.
ההשתמרות במדרגות נמוכות יותר של הגבעה שבהן נחשפו קירות, רצפות וסמטאות הייתה טובה יותר. רוב הממצא בשטח זה הוא מהתקופות ההלניסטית והרומית הקדומה. בריבועי F12, בצדה הצפוני-מזרחי של הגבעה, ניתן לראות מכלולי מגורים (איור 11) המכילים מתקנים ביתיים: טבונים, סילו, מתקני סחיטה ואגנים. קירות המבנים השתמרו לגובה שניים–שלושה נדבכים וזוהו בהם כמה שלבים. בריבוע F12d נתגלה חלק מבית בד (איור 12).
בריבועי F8 הובחנה סמטה צרה בין שני מבנים. מן המבנה הדרומי, שתוארך לתקופה הרומית (F8a-c) נחשפו קטעי ארבעה חדרים עם רצפות אבן וקירות בנויים אבני גוויל, המושתתים על הסלע (איור 13). בריבוע F8c נתגלה סף ובו שני שלבים. בריבוע F8b נעשה חתך מתחת לרצפה ונאסף ממצא מהתקופה הרומית הקדומה. על הרצפות נתגלו כלי חרס מתחילת המאה הב' לסה"נ המעידים על משך קיומו של המבנה וכן שבר מעגלה. דרומית למבנה נתגלו סמטה ומבנה נוסף.
בריבוע F9b נחשף מכלול מגורים שזוהו בו כמה שלבים וקירותיו השתמרו לגובה ארבעה נדבכים (1.6 מ'). המכלול כלל סילו, רצפות גיר וסלע מפולס ומתקן מטויח, כנראה מקווה טהרה. הובחנה בנייה מדורגת שניתן לראות את המשך קירותיה בדרום. בריבוע F16, המזרחי נחשפו חלקו הצפוני של מבנה מגורים וסמטה העולה מערבה אל פסגת הגבעה.
ברשת הסמטאות והשבילים, המקשרת בין מכלולי המגורים, נפתחו ארבעה ריבועים
(F14a-b ,F9d ,F8d). בריבועים F14a-b זוהו שני שלבי דרך היורדת אל בור מים גדול שבמרכז המורד הצפוני של הגבעה. מכאן ממשיכה הדרך אל הוואדי ומקיפה את הגבעה ממזרח. חלקה העליון של הדרך נחצב במדרגות רדודות.
במערב חלקה הצפוני של הגבעה נסקרו שני מתקנים חצובים (F17 ,F13). המתקן בריבוע F13 שימש תחילה מקווה והפך מאוחר יותר לבור מים.

בריבוע F17 נחשפה מבואת כניסה למערת קבורה (איור 14) שלא נחפרה. המבואה כללה מסדרון צר וארוך ומעין דרגשים גבוהים משני צדיו. לפתח הקבר מתאר קשתי האופייני לימי הבית השני והוא נחתם באבן גולל שנתגלתה באתרה. בראשית המאה הב' לסה"נ חדל השימוש בקבר והמבואה הפכה לבור אשפה שהכיל בעיקר שברי קנקנים וסירי בישול.