האתר נתגלה בסקרים (כוכבי מ' [עורך] יהודה שומרון והגולן, הסקר הארכיאולוגי בשנת תשכ"ח, אתר 260; הרטל מ' 1989. הסקר הארכיאולוגי בצפון הגולן כמקור לתולדות האזור אתר 2.14, עמ' 42-41).
זוהו כמה מבנים בראש גבעה ונלקטה קרמיקה יטורית. האתר שייך למקבץ אתרי התיישבות יטורית בצפון הגולן בתקופה ההלניסטית (המאות הג'-הא' לפסה"נ) והרומית (המאות הא'-הד' לסה"נ). סמוך לו נמצאים ארבעה אתרים נוספים, בהם ח' זמל (הרטל מ' תשס"ו, ארץ היטורים, ע"מ 60-12).
נחפר ריבוע אחד בשוליו הדרומיים-מזרחיים של האתר (איורים 1, 2).
נתגלו שרידי קירות של שתי טרסות חקלאיות, אחת (W3) ככל הנראה קדומה ובנויה אבנים קטנות ובנוניות עם מילוי אדמה שנמצאו בו מעט שברי כלי חרס. קיר טרסה מסיבי יותר (W1; איור 3) נבנה לאחר מכן, הוא מושתת על גבי הסלע בחלק הנמוך של המדרון ושרד לגובה של כ-1.2 מ'.
 

נאספו מעט שברי כלים, בהם קנקנים וקערות המתוארכים לתקופה ההלניסטית.