אתר 1. השטח חשוף בעקבות תהליך נדידת חולות ובמרכזו שקע טבעי (100 מ"ר) שנמצאו בו חרסים מעטים, לא אינדיקטיביים ולהבי צור ניאוליתיים. הממצא הארכיאולוגי המועט והמפוזר בגלל סחף אינו מעיד על קיומו של אתר.

 

אתר 2. פיזור של חרסים, פריטי צור ואבנים שרופות על פני שטח נרחב (כ-1 דונם). בפריטי הצור נתזים וגרעינים לא אינדיקטיביים ובחרסים שפות של כלים האופייניים לתקופת הברזל. בדומה לאתר 1 הממצא נראה סחוף ולא באתרו ומקורו אינו ידוע.
  
שני ריכוזי הממצא שאינם באתרם מעידים אולי על אתרים מהתקופות הניאוליתית והברזל בסביבה הקרובה, אולי הם שרידי אתרי חניה מתקופות אלו, שלא השתמרו בשל תהליכי בליה.