ההתיישבות העיקרית באתר הייתה במהלך תקופת הב"ק 1ב והיא התפשטה על גבי המדרון המתון הפונה מזרחה ויורד מראש רכס הכורכר הנמוך הנמשך במקביל לחוף הים ממזרח. כמו בחפירות הקודמות זוהה רצף חמש השכבות.
שכבה V שתוארכה לשלהי תקופת הב"ק 1א או ראשית תקופת הב"ק 1ב, נחשפה בכמה בדיקות עמוקות. היא אופיינה בשרידים קרמיים מעטים ומפלסי חיים על החלק העליון של הדיונה ובתוכה. כיוון שלא נמצאו שרידים אדריכליים המשויכים לשלב זה, אפשר שהוא מייצג התיישבות זמני.
שכבה IV תוארכה אף היא לשלהי תקופת הב"ק 1א או ראשית תקופת הב"ק 1ב והיא כוללת את ההתיישבות הקבועה הראשונה באתר שהשתרעה על שטח של כ-30 דונם. הובחנו מתחמים מוקפי קירות ובניינים גדולים המופרדים במרחבים פתוחים וגדולים. באזורים שוליים של האתר זוהו כמה אסמים תת-קרקעיים הבנויים לבני בוץ.
שכבה III תוארכה לתקופת הב"ק 1ב, זוהתה כמעט בכל שטחי החפירה ומייצגת את ההתיישבות הגדולה והאינטנסיבית באתר המקיפה עתה 55 דונם. היא כוללת מתחמים מוקפי קירות ומבנים שבנייתם דומה לאלו של שכבה IV. כמה מן המתחמים כוללים מבני מגורים, לעתים לצד אסמי אחסון מלבני בוץ ומבנים אחרים שנראה כי יועדו בעיקר לעיבוד נחושת. המתחמים הופרדו זה מזה בסמטאות או בשטחים פתוחים.
שכבה II מתוארכת לתקופת הב"ק 1ב ומייצגת שבר מלא ביישוב. אתר שכבה III נעזב ונושב מחדש במהלך שכבה II בהיקף קטן יותר המגיע לכ-25 דונם. שכבה זו כללה שרידים אדריכליים דלים בנויים מאבנים קטנות, בניגוד לבנייה הבולטת בלבני בוץ של שכבות IV ו-III. מאפיין בולט של שכבה II היה קבורת תינוקות בקנקנים וקברי ארגז מלבני בוץ שנכרו בשטחי האתר שנעזבו.
שכבה I כוללת שרידים אקראיים ובעיקר בורות מהתקופה הביזנטית שנמצאו בכל שטח האתר הנטוש מתקופת הברונזה הקדומה ואילו על רכס הכורכר הצופה לחוף הים (שטח C) זוהו מעט שרידי בנייה.

להלן סקירה מקוצרת של תוצאות החפירה בשטחים שנחפרו:

שטח A, מצפון לחתך הצפוני–דרומי, הורחב בעונה זו ונחשף בו מבנה אחסון עגול משכבה III ששויך בעבר לשכבה II (חדשות ארכיאולוגיות 117; איורים 3, 4). המבנה היה חלק ממכלול שהתבלה מאוד שכלל חצר מוקפת בקירות לבני בוץ

(W317 ,W310 ,W302 ,W7 ,W6) ומבנה מלבני הבנוי לבני בוץ עם פינות מעוגלות (מבנה A2; איור 5). החצר, מבנה האחסון והמבנה הסמוך מייצגים אולי מכלול מגורים של משפחה אחת. זוהו שתי כניסות בקיר 6 וכן ריצוף מלבני בוץ (לוקוס 3016) בתוך החצר וסמוך לכניסה המזרחית.

 

בשטח C, על המדרון המערבי של רכס הכורכר ומחוץ לשטח היישוב של תקופת הברונזה הקדומה, נחשפו על הקרקע הסטרילית כמה קירות דלים ומתקנים מטויחים שתוכניתם אינה ברורה. על פי הממצאים הם מתוארכים לתקופה הביזנטית (המאות הה'–הו' לסה"נ).

 

בשטח H, בחלק המרכזי של החתך הצפוני–דרומי, בשכבה IV המייצגת את ההתיישבות הקדומה בשטח נמצאו כמה מפלסים (איורים 6, 7) וחלק ממבנה סגלגל מלבני בוץ (איור 8), שנבנו הישר על חול הדיונה. שרידים אלה נחשפו רק בעת שהוסרו פרטים בולטים משכבה III או בבדיקות מוגבלות תחת מפלסי שכבה III. ההתיישבות של שכבה III הייתה העיקרית והאינטנסיבית בשטח זה וחלקו הצפוני היה שטח פתוח שכלל מתקן אחסון עגול וגדול(?) ופיטס משוקע בחול (איור 9). בחלק הדרומי של השטח נמצאו שני מתחמים מוקפים קירות מלבני בוץ, מופרדים בסמטה צרה. המתחם המערבי כלל ממגורה תת-קרקעית מלבני בוץ ששימשה אולי לצרכים ביתיים והמזרחי שימש כנראה להפקת נחושת על סמך כמה מתקני שרפה שנמצאו בו, סיגים וכמות גדולה של לבני בוץ שרופות ואפר (איור 10). מדרום לשני המתחמים היה שטח פתוח גדול שנמצאו בו כמה קנקני קבורה של תינוקות תחת הרצפה (איור 11).
שכבה II כללה מעט בורות וכן שרידים אדריכליים פזורים ללא הקשר המופרדים בברור מהשרידים הקדומים.

   

בשטח I, סמוך לשטחים A ו-H, ממערב לחתך הצפוני–דרומי הגדול, נחשפה בשטח מצומצם שכבה IV שכללה קיר לבנים (W215; איורים 12, 13) ארוך ומתעקל, אולי חלק ממתחם שלא נחשף במלואו. לשכבה III שויכו מכלול בניין גדול מורכב מחצר (8 × 14 מ') מוקפת קירות וחלק ממבנה סמוך לצדה הצפוני. לחצר שלא נחשפה במלואה, כניסה בצפון ואחת נוספת במזרח שפתחה פונה לעבר שטח פתוח גדול (שטח H). על פי כמה קירות מחיצה, מתקן התכה ושרידים רבים של לבני בוץ שרופות ומתפוררות בתוך החצר, ייתכן שהייתה כאן פעילות תעשייתית כלשהי.

 

בשטח J, בשולי האתר על גבי רכס הכורכר נחפרו שרידים בכמה מקבצי ריבועים בעקבות חשיפת כמה ראשי קירות לבני בוץ על ידי כלי מכני (איור 14). לשטח אין חיבור רצוף לשטחי החתך הצפוני–דרומי (שטח A), לפיכך שיוך השרידים לשכבות העיקריות בשטחים אחרים אינו ודאי. ובכל זאת, על בסיס חומר הלבנים ושיטות הבנייה, נראה כי השרידים הקדומים בשטח זה שייכים לשכבה III ושרידי שכבה IV חסרים.
את שרידי שכבה III ניתן לחלק לשני שלבים אדריכליים. מהשלב הקדום (שכבה IIIB) נותר מעט מאוד, קיר מלבני בוץ (W209) ולצדו כמה מפלסי חיים וכן קבורת תינוק בקנקן (איור 15). שרידי השלב המאוחר (שכבה IIIA) השתמרו טוב יותר וכללו ממגורות מלבני בוץ לצד מפלסי חיים וקירות (איור 16). זוהו שרידי שני מתחמים לפחות; הקיר התוחם של כל אחד מהם מקיף לפחות ממגורה אחת מלבני טין; במתחם הדרומי התגלתה ממגורה נוספת מלבני בוץ (איור 17). אפשר שהמתחמים נועדו לאחסון בלבד אך ייתכן כי היו בתוכם מבני מגורים נוספים, שלא נחפרו.
נמצאו רק מעט מרכיבים מאוחרים לשלב שכבה IIIA ששויכו לכאורה לשכבה II וכללו מעט מפלסי חיים ובור לצד אבנים פזורות שלא התייחסו לשרידים הקדומים יותר.

בשטח K בחלק המרכזי של האתר, ממערב וסמוך לשטח B (איורים 18, 19) נראו שרידים על פני שטח גדול וחשיפה רוחבית גדולה הניבה שרידים רדודים יחסית ששויכו לשכבות III ו-II. מפולות יישוב שכבה IV נחשפו בשטח מצומצם בחלק המזרחי של השטח במקום שההצטברויות היו עמוקות יותר.
שרידי שכבה III כללו מתחמים צפוני ודרומי בחלק המערבי של השטח וריכוז צפוף של שרידי בנייה בצד המזרחי. מהמתחם הצפוני שצורתו הייתה כנראה רבועה נחשף חצי מתא רבוע הכולל קיר לבני בוץ על יסוד אבן חלקי. בקיר המערבי זוהתה כניסה עם גישה עקיפה ובתוך המתחם נחשפו שני מבני מגורים סגלגלים (איור 20). בין מתחם זה לאחר שנחשף בעבר בשטח B ואופיו נראה תעשייתי, הפרידה סמטה (איור 21). סמטה צרה נוספת הפרידה בין המתחם הצפוני לשרידי מתחם שנבנה בדומה לו מדרום (איור 22). אף שהמתחם הדרומי נחפר רק בחלקו, נראה שהוא כולל שתי ממגורות מלבני בוץ וכנראה מבנה מגורים סגלגל.
שרידי הבנייה במזרח (איור 23) התוו כמה חדרים ממבנה מורכב שניכרים בו שינויים מכמה שלבים ותוכניתו אינה ברורה. בתוך קיר של המבנה נחשפה פכית קטנה ובה מטמון של צדפי דנטליום (איור 24).
לשרידי שכבה II, כמו כמעט בכל שטחי החפירה באתר, אופי שונה לחלוטין והם כללו קירות שנבנו על יסוד אבנים קטנות (איור 25) שהרסו את השרידים האדריכליים של שכבה III. התגלו שרידים חלקיים של שני בניינים לפחות שנפגעו קשה, מפלסי חיים וכן כמה קבורות תינוקות. לקבורות הייתה לעתים זיקה ישירה לשרידים אדריכליים של שכבה III שיצאו מכלל שימוש, כגון קבורת תינוק בקנקן על ממגורה קדומה מלבני בוץ, או בקברי ארגז מלבני בוץ (איור 26). קבורות תינוקות אחרות נמצאו בתוך פערורים (איור 27).

 

שטח L, בחלק הצפוני-מזרחי של האתר, כולל חתך בכיוון מזרח–מערב הקשור לחתך הצפוני–דרומי (איורים 28, 29). השטח היה מכוסה בשכבה עבה של חול ולאחר הסרתה נראה שהטופוגרפיה הקדומה השתפלה במתינות מזרחה. השוליים המזרחיים של השטח גבלו בקצה האתר. בשטח המרכזי התגלה מקבץ שרידי בניינים המשויכים לשכבות III ,IV, ו-II. בחלק המערבי של השטח לא נמצאו שרידים אדריכליים ונראה כי היה זה שטח גדול פתוח בין המבנים בחלק המרכזי לאלה שנחשפו בשטחים I ,A ו-H.
שרידי שכבה IV כללו מתחם דמוי כליה מוקף בקיר לבני בוץ על יסוד אבנים חלקי

(W620 ,W617 ,W611). למבנה סגלגל הבנוי לבני בוץ בחלק המערבי של המתחם היו שתי כניסות, במערב ובמזרח. השטח המזרחי של המתחם היה בעיקרו פתוח וכלל לפחות שתי ממגורות מלבני בוץ וכמה מפלסי חיים. בזמן שכבה III בוטל המתחם של שכבה IV ונבנו שני מבנים רבועים מלבני בוץ עם פינות מעוגלות (איור 30). אחת הממגורות משכבה IV המשיכה לשכבה III אך לא לשכבה II (איור 31). כמו ברוב שטחי החפירה באתר, שכבה III הייתה הנרחבת והמיושבת ועל רצפותיה התגלה שפע כלי חרס הניתנים לרפאות וכן כלי אבן (איורים 32, 33).
אף לא אחד ממרכיבי שכבה III המשיך לשמש בשכבה II. כמו בשטחי חפירה אחרים, שרידי שכבה II היו מעט קטעי קירות דלים ללא תוכנית ברורה וכמה קבורות קנקן של תינוקות שאחת מהן נמצאה היישר תחת קיר (איור 34).

 

שטח M, בקצה הדרומי של החתך הצפוני–דרומי ומצפון לשטח B שנחפר בעונה הראשונה (חדשות ארכיאולוגיות 117), נחקר בסוף העונה ולכן השרידים האדריכליים לא נחשפו במלואם. נחשפו שרידי שכבות IV ו-III (איורים 35, 36), אך לא זוהו  אלה של שכבה II.
שכבה IV התקיימה קרוב לוודאי בכל השטח, אך נחשפה בבירור רק בחלק הדרומי. השרידים כוללים מבנה סגלגל גדול הבנוי לבני בוץ עם שני שלבי בנייה, סמוך למבנה אחר מצפון שתוכניתו אינה ברורה. שרידי שכבה III כללו לפחות מתחם אחד שנראה מופרד ממתחם שטח B בשטח שהיו בו כמה קירות ללא תוכנית או תפקיד ברורים, ולפחות שתי ממגורות מלבני בוץ. הישר מתחת לרצפה נמצא קבר תינוק מכוסה בכמה שברי חרסים גדולים (איורים 37, 38).