לאחד הדולמנים לוח כיסוי (3 × 4 מ') מתא שנשדד (איור 2). סמוך לו נמצא לוח כיסוי נוסף באתרו (2 × 3 מ'). תיעודו של דולמן שלישי נמנע בשל עבודת הכלים המכניים. נראה אם כן שהשטח המיועד לפיתוח הוא שריד משדה דולמנים רחב.