נפתחו חמישה ריבועים בתוואי התעלה המיועדת לצינור ונחשפה גת ביזנטית (איורים 1, 2) שעל רצפת משטח הדריכה שלה (6 × 5 מ') נמצאו שרידי טיח ובפינה הדרומית-מערבית שרדו שתי אבני ריצוף; ייתכן ששאר האבנים נשדדו מאוחר יותר. במרכז משטח הדריכה נמצאה אבן רחיים בשימוש משני ומתחתיו נמצא צינור חרס שהוביל את הנוזל לבריכה מרוצפת (לוקוס 18; איור 3) ולבריכה נוספת מטויחת (לוקוס 21, איור 4). בקיר

(W106) נמצא צינור שהוביל את הנוזל לתוך בריכת אגירה גדולה (לוקוס 19, 2 מ' עומק; איור 5). מדרום למשטח הדריכה נתגלה חדר שרצפתו מטויחת (לוקוס 13) ושימש כנראה מחסן; נמצאו בו שברים רבים של קדרות (איור 1:6, 2), קנקני עזה (איור 3:6, 4) ונר האופייני לתקופה הביזנטית (איור 5:6). בקיר (W107) נמצא פתח ששימש לניקוז יין חזרה לבריכת הביניים (לוקוס 21) מקנקנים שנשברו.
על פי שרידי רצפת טיח (לוקוס 22; איור 7) ופינת שרידי קירות (W111 ,W110) ייתכן שסביב משטח הדריכה היו חדרים נוספים.